МВР

ОД Кюстендил

 

23 май 2019

В ОДМВР – Кюстендил, е създадена организация за гарантиране на обществения ред улесняване на гражданите за участват в изборите за Европейски парламент

В ОДМВР – Кюстендил, е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, сигурността на гражданите , охраната на изборните книжа, транспортирането им и охраната на избирателните секции за безпроблемното протичане на изборите за Европейски парламент.

В Кюстендилска област ще бъдат ангажирани с охранителна задача около 400 служители на МВР/ в това число са служители на ОДМВР, РДПБЗН, РДГП – Кюстендил, и служители на дирекция „Жандармерия“/.

Служители на РДПБЗН – Кюстендил,  извършват проверки на секционните избирателни помещения и провеждат инструктаж на членовете на секционните избирателни комисии за гарантиране на пожарната безопасност в изборния ден. 

 

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в  ОДМВР – Кюстендил, и служителите в РУ в Кюстендилска област  ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в  ОДМВР или в съответното  РУ за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г. 

Ваканция, здравей! Да играем безопасно!

Със състезания и игри завърши учебната година по програмата "Работата на полицията в училище"

С викторина, игри и веселие днес приключиха заниманията  по програмата „Работата на полицията в училище“ . Отбори от 8 училища в Кюстендил решаваха тестове, показаха умения за безопасни игри, познаване на пътните знаци и че могат да се грижат за собствената си сигурност. Отборите, които бяха от по 5 участника,  проявиха креативност в представянето си и това на училището – имаше научен експеримент, имаше „танц на пчелата“, хумористични сценки и музикални изпълнения. Имаше класиране и награди, осигурени от ГДНП – МВР.

На първо място се класира отборът на ОУ „Проф. Марин Дринов“, на второ място с еднакъв брой точки са отборите на ОУ „Кирил и Методий“ и ОУ „Ильо Войвода“. Призьорите получиха образователни игри, всички отбори получиха грамоти и учебни пособия.

Празникът „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ бе подготвен от учители от седемте основни училища в Кюстендил и ПМГ и инспекторите от Детската педагогическа стая към РУ Кюстендил.

22 май 2019

Сигурност по време на празнуването на 24 май и абитуриентските тържества

 

 Празничните инициативи по случай Деня на българската просвета и култура и абитуриентските тържества, които ще се проведат в Кюстендилска област ще бъдат охранявани от служители на ОДМВР

Създадена е организация за гарантиране на обществения ред и безопасността на движението. В Кюстендил абитуриентски тържества ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 май. Дупнишките абитуриенти ще празнуват на 24 май. Групите на празнуващите ще бъдат съпровождани по маршрута им на придвижване до мястото на празнуване от служители на МВР. Стриктно ще се следи за спазване на правилата за движение и безопасността на абитуриентите и гражданите. Предприетите мерки са съгласувани с РУО, училищните ръководства, органите на местното самоуправление и местната администрация.

Служители на  РУМВР и ПБЗН извършиха проверки на ресторантите и заведенията , където се организират тържествата. При проверките бе обърнато внимание за спазване на пропускателния режим в заведенията, за недопускане на лица с огнестрелно оръжие, агресивно поведение и нетрезво състояние, които биха предизвикали нарушения на обществения ред. Предприети са мерки за недопускане на нерегламентирано използване на пиротехнически средства на обществени места. Мерките по безопасност и недопускане на инциденти и навременното взаимодействие с полицейските структури са обсъдени на срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за охраната на учебните заведения. 

22 май 2019

Отборът на ОУ „Кирил и Методий“ е победителят в Общинското състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ в Кюстендил

 

В края на миналата седмица състезанието с участието на 5 ученически отбора се проведе в Кюстендил. Отборите решаваха тест с въпроси, свързани с действията при бедствия, пожари и извънредни ситуации; пректически умения за действия при земетресение и наводнение; действия при радиоактивно, биологично и химическо заразяване, пожарна безопасност, оказване на долекарска помощ.

Състезанието се проведе в базата на РДПБЗН в с. Лозно, учениците са от 6-ти и 7-ми клас, подготвени са от учители от съответните училища, методическа помощ им е оказана от служители на РДПБЗН – Кюстендил.

На второ място се класира отборът на ОУ „Проф. Марин Дринов“, на трето – ОУ „Ильо Войвода“. Отборът първенец ще участва в Областния кръг на състезанието.

Днес от 11.00 ще започне състезанието на отборите от Дупница, то ще се проведе в РСПБЗН в града.

20 май 2019

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР ще работи и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в  ОДМВР – Кюстендил, и служителите в РУ в Кюстендилска област  ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в  ОДМВР или в съответното  РУ за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г. 

15 май 2019

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО