МВР

ОД Кюстендил

 

11 окт 2019

На вниманието на гражданите: Проверете валидността на документите си за самоличност, за да можете да упражните правото си на глас!

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че:

Сектор „Български документи за самоличност“ при  ОДМВР  - Кюстендил, ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.

Служителите ще работят и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.  Сектор „Български документи за самоличност“ е създал следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта или личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверението е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР  - Кюстендил, или в и Районните управления в областта – Дупница, Бобов дол, Рила,  за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

ОДМВР – Кюстендил, с награда от ининциативата «10 причини да остана в моя град» ​

 

ОДМВР – Кюстендил, с награда от ининциативата на вестник „Стандарт“ и Община Кюстендил  «10 причини да остана в моя град»

 

Снощи на церемония в центъра на Кюстендил главният редактор на вестник «Стандарт» представи проекта «10 причини да остана в моя град» и   бяха връчени наградите – грамоти, на общественици, интелектуалци, спортисти, бизнесмени, институции,  допринесли за  обновяването му и  дали смисъл на хората да не го  напускат,  а да останат да живеят и работят в него.

Връчените  награди  бяха  в категориите: Икономика – за инвеститор, строител, предприемач, хотелиер, браншова или бизнесорганизация;  Култура – за дарител, музей, библиотека, фолклорен състав, археолог; Спорт – за  спортист, учител по физкултура и сопрт, училищен отбор или млад талант; Образование – за учител, директор, клас, училище, деца – медалисти от олимпиади; Сигурност – за служители в системата на сигурността и отбраната; Технологии – за дигитално образование, интернет пространство, интернет специалисти и инвеститори.

В категорията «Сигурност»  Областната дирекция на  МВР – Кюстендил , бе отличена  за доказан  висок  професионализъм и ползотворно сътрудничество с Община Кюстендил в опазването на обществения ред и сигурност.  Бе подчертано,  че екипите на ОД МВР – Кюстендил, имат ключова роля в дейностите, свързани с опазване на земеделската продукция,  и най-вече за безпроблемното протичане на черешовата кампания  на територията на община Кюстендил. Благодарение на усилията на ОД МВР земеделските производители са сигурни и спокойни за своята продукция. Наградата е за всички полицаи от структурата, подчерта Славка Бозукова, и бе връчена от председателя на Общинския съвет Михаела Крумова.

Директорът на ОДМВР ст. комисар Е. Стамболийски получи наградата, като благодари за признанието, той подчерта, че ефективната организация  в това направление е наследена от предходния директор и той продължава да развива добрите практики. 

09 окт 2019

Директорът на РДПБЗН – Кюстендил, изпрати Поздравителен адрес до 2-ма възпитаници на ПГ по Хранително-вкусови и химични технологии в Дупница

 

 

Двама възпитаници на Професионалната гимназия по ХВХТ – Дупница, получиха Поздравителни адреси от директора на РДПБЗН комисар Св. Георгиев. Юлиян Давидков и Асен Чорбаджийски са оказали съдействие на служителите при погасяването на пожар, възникнал на 13 август 2019 г. в района на Дупница при км 62 от АМ „Струма“ .

В поздравлението на комисар Св. Георгиев се казва: Изразявам своята благодарност и уважение за проявената гражданска отговорност и оказано съдействие на служителите на РДПБЗН – Кюстендил, при гасенето на пожара. Благодарение на своевременната ви намеса, оказана подкрепа и точно изпълнение на указанията на нашите служители при това произшествие небе допуснато разрастване на пожара към близката подстанция и жилищна сграда. С това бяха предотвратени значими щеки – както материални, така и на околната среда. Изразяваме нашето признание и благодарим за доброто ви дело и ви пожелаваме много здраве и успехи във всяко начинание.

Поздравителните писма на двамата ученици връчи началникът на РСПБЗН – Дупница, А. Атанасов.

 

 

 

07 окт 2019

ОДМВР – Кюстендил, предприе мерки за безопасност и контрол по време на ловния сезон 2019/2020 г.

 

Създадена е организация в ОДМВР – Кюстендил  за упражняване на контрол и извършване на съвместни проверки с РДГ във връзка с откриването на ловния сезон на дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

Служители на двете структури са създали организация да се обърне внимание на участниците в ловните излети да не се допускат инциденти с ловно оръжие, като се борави безопасно и стрелбата се осъществява само по видима цел и на разрешените за сезона животни. Ще се следи стриктно за недопускане предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица, оръжието да бъде пренасяно до мястото на лова и обратно само в разглобен вид или в калъф/куфар със заключващо устройство на спусъка, боеприпасите да бъдат отделно от оръжието. Ще се следи за спазването на забраната за носене и употреба на ловното оръжие при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества,  откритото носене на оръжие на обществени места/освен при осъществяване на охранителна дейност/,  както и за използването на оръжието и боеприпасите за други цели, ще се извършват проверки за срока на валидност на разрешението за носене и употреба и вписаното в него оръжие. Ще се правят проверки за стриктното спазване на забраната за използване на сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Създадена е организация на инструктажите на ловните дружини, непосредствено преди ловните излети да присъстват полицейски служители.

Създадена е организация за проверка на чуждестранни ловци, участващи в ловни излети по линия на международния ловен туризъм, за притежаваните от тях разрешения за внос или европейски паспорт за огнестрелно оръжие, придружен с покана за лов. 

Създадена е организация при констатиране на нарушения да се търси отговорност от нарушителите при стриктно спазване на ЗОБВВПИ и ЗЛОД, като за всеки инцидент незабавно се уведомява ОДЦ при ОДМВР Кюстендил.

За да бъдат спазени превантивните мерки за ограничаване на разпространението на болестта африканска чума по свинете, ловците са запознати с изискванията  за безопасност и дезинфекция, да се обърне внимание да се повиши бдителността  им за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

При инструктажите на ловните дружинки  ще  се обърне внимание за спазване на правилата за пожарна безопасност. Участниците в груповия лов на дива свиня да бъдат екипирани съгласно изискванията.

03 окт 2019

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО