МВР

ОД Кюстендил

 

09 яну 2019

Сектор „Български документи за самоличност“, ОДМВР – Кюстендил, напомня: Проверете срока на валидност на личните си документи!

 

 

Задължителният български личен документ е личната карта и съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на Република България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаването на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно. 

- В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок,  срокът  е до 30 дни да се подаде заявление за издаване на нова лична карта; когато личните документи са откраднати, гражданите са длъжни в тридневен срок да заявят това обстоятелство в най-близкото управление на МВР.

– В тримесечен срок след изтичане срока на валидност на паспорт, той следва да бъде върнат. Не е задължително подаване на заявление за издаване на нов паспорт; Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.
Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да плащат чрез пос терминално устройство в ОДМВР и районните управления.

Срокът за издаване на лични документи с обикновена услуга е 30 дена, за бърза услуга – 3 работни дена, експресна – 8 работни часа.

Мерки за безопасност по време на празничните дни ​

Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата на Кюстендилска област, в населените места и в района на провеждащи се тържества, за да бъдат  осигурени общественият ред и сигурността на гражданите.

Напомняме на всички, които ще пътуват да се погрижат за сигурността на жилищата си, да не оставят в домовете си големи суми пари, да бъдат с повишено внимание по време на пазаруванията – джебчиите се възползват от суматохата.

Напомняме, че телефонните измамници нямат почивен ден. Ако получите обаждане по телефона и е свързано с искане на пари, бъдете сигурни, че се обаждат изманици.  Измамниците обикновено се представят за полицаи, лекари, прокурори…

Не давайте пари, по телефона не съобщавайте адреса си и номера на мобилния си телефон. Звънете на телефон 112 при нужда, спешният номер се избира без код.

 ххх

 

Днес, 21 декември - петък, и на 26 декември,се ограничава движението на товарни автомобили по АМ „Струма“ от 16.00 до 20.00 ч., а на 22 декември (събота) от 9.00 до 14.00 ч. е ограничението.Ограниченията се правят, за да се улесни пътуването и повиши безопасността в усиления трафик.

21 дек 2018

Пожарна безопасност преди и по време на Коледните и Новогодишни празници ​

 

 

В навечерието на  Коледните и Новогодишните празници, за да не се допускат пожари и да не се помрачават празниците, РДПБЗН – Кюстендил, напомня, че е важно да се има предвид следното: Отоплителните и нагревателни уреди да бъдат  в изправност, да са пожарообезопасени и да не се оставят без надзор както в жилищата, така и на местата за празнуване – хижи, вили, комплекси, където ще празнуват повече хора.  

По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези да  не се оставят без надзор работещите  нагревателни уреди.

Игрите и забавленията на децата често крият опасност от възникване на пожари. Важно е  да се упражнява постоянен родителски контрол, тъй като паленето на бенгалски огън и свещички до елхите или до други лесно запалими предмети е изключително опасно. Много от пиротехническите средства - така наречените бомбички, пиратки, фойерверки, са пожароопасни. Не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др. а също така и до нараняване на хора.

Продължават проверките на РДПБЗН – Кюстендил,  по обектите, където ще  празнуват хората, за условията  за евакуация и за създадена  организация за пожарна безопасност, евакуационно осветление, системи за пожароизвестяване и изправност на пожарогасителните уреди. От особена важност е евакуационните пътища да са  свободни за преминаване, а изходите да са отключени.

 

19 дек 2018

Безопасност при ползването на пиротехнически изделия по време на празниците

ОДМВР – Кюстендил, предприе  мерки за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите и недопускане на инциденти, които да помрачат празничното настроение по време на Коледните и Новогодишни празници. Извършени са 19 проверки   в лицензираните търговски обекти за спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) и недопускане на нерегламентираната им продажба на места без разрешение. Съставени са 10 предупредителни протокола и 2 констативни. Нарушения, свързани с нерегламентирана търговска дейност по ЗОБВВПИ, не са установени.

Празничната еуфория предизвиква у много хора желание да изстрелват и хвърлят пиратки. Гърмежите, предизвикани от неправомерното им използване, често смущават общественото спокойствие в районите на училища, болници, детски заведения, паркове, площади, жилищни комплекси и т.н.
Всяка година в Центровете за спешна медицинска помощ и полицията постъпват сигнали за наранявания и имуществени вреди, вследствие на употреба на пиратки и саморъчно направени бомбички.

Трябва да се знае, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а общоопасни средства и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

Абсолютно  недопустимо е търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.

 

Забранява се продажбата на видимо повредени (разкъсана опаковка, фитил и др.) пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответен ред.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:
1. Фойерверки – в четири категории;
2. Сценични пиротехнически изделия;
3. Други пиротехнически изделия. 
За съответната категория има и забрана за продажба, както следва:
1. Категория "Фойерверки от категория 1" е забранена продажбата на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. От категория "Сценични пиротехнически изделия" - на лица под 16 години;
3. От категория "Други" – на лица под 18 години.
Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства, закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища църкви и приюти и др.
Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, както и на самоделно направени такива не е съвсем безопасно развлечение. При възпламеняване и зареждане в ръка или близо до лицето и косата, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак. Ако пиратките се съхраняват по няколко в джоба на дреха, от триенето могат да се приведат в действие и да причинят неприятни изгаряния. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделие, но и на случайно преминаващи хора. Особено опасно е и паленето на пиратки със запалка.

Полицейските експерти отправят следните препоръки към хората, които са решили да използват пиротехнически изделия с увеселителна цел: 
- Фойерверките и илюминациите изстрелвайте само от подходящи места, които няма да представляват опасност за вас и околните.
- Използвайте само изделия, които съответстват на стандартите за безопасност и са придружени с инструкции за правилна употреба. Съхранявайте ги грижливо.
- Пиротехническите изделия трябва да бъдат закупувани и употребявани само от пълнолетни лица.
- При индикация за дефект - оставете пиротехническото средство да престои поне 5 минути там, където е паднало. Залейте с вода, за да обезвредите. 
- Не паркирайте автомобила си под терасите на жилищни сгради, защото може да бъде повреден, запален (разбира се неумишлено) от ваши съседи, чрез изхвърлените от тях бомбички, пиратки или други пиротехнически изделия.

13 дек 2018

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО