МВР

ОД Кюстендил

 

06 дек 2019

„История на Полицията в Кюстендилско“ - фотодокументалната изложба бе открита

Ст. комисар Е. Стамболийски се обърна към авторите и гостите с думи на Владимир Караманов

В кюстендилския драматичен театър „Крум Кюлявков“ бе открита фотодокументалната изложба „История на Полицията в Кюстендилско“. Тя е съвместна инициатива на ОДМВР – Кюстендил, и Държавен архив – Кюстендил. На откриването присъстваха служители на Архива в града, служители на ОДМВР, РДПБЗН, РДГП, представители на културни институции, граждани.  Гости на културното събитие бяха кметът на града Петър Паунов и областният управител Виктор Янев.

Изложбата бе представена и открита от началника на Държавен архив – Кюстендил, Петър Шейков.  В изложбата са представени повече от 120 документа от фонда на Архива, и документи и снимки от личния архив на бивши служители на МВР, работили в Кюстендилско и обхваща периода 1878 – 1945 година. Тя съдържа данни за началните крачки, след Освобождението, в градовете Кюстендил и Дупница като окръзи в Софийска губерния, от втората половина на 1880 година, когато Дупнишки окръг е закрит и е създадена Дупнишка околия  в Кюстендилски окръг. В изложбата могат да се видят първите нормативни документи – „ Временни правила за създаване на полицейската волнонаемна стража и въоръжени местни караули в България“ и „Правилник за устройството на полицията в България“ от 1878 г., данни за първия военен комендант на Кюстендил  Николай Савойски и временно изпълняващ длъжността Кюстендилски окръжен началник, за Николай Овсяни – първият титулярен окръжен началник на Кюстендилски окръг. Техни задължения са били да установят местните власти и полиция, която да осигурява реда и спокойствието в поверените им окръзи. Първият кюстендилскиоколийски началник е Димитър Попгеоргиев Беровски – просветен деец, борец за независима българска църква, войвода и ръководител на Разловското въстание, а в Дупница околийски началник е бил Панайот Върбанов – сподвижник на Васил Левски във Великотърновско. В изложбата може да се види Устав за полицейската стража в Княжество България от 1883 г, първият Закон за пограничната стража от 1887 г, Закон за полицията от 1889 г.

Петър Шейков подчерта, че за създаването на изложбата са ползвани документи от архивни фондове, съхранявани в институцията и снимки , предоставени от бивши служители.   

 

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Е. Стамболийски  се обърна към присъстващите с думите:

 

 

Уважаеми, гости, колеги, приятели и създатели на ИЗЛОЖБАТА,   

 

Радвам  се, че идеята за тази изложба, неслучила се през годините, е факт – точно в годината, когато се навършват 140 години от създаването на Министерството на вътрешните работи.

 

Впечатлен съм от резултата.

 

Колеги, приятели от Държавния архив в Кюстендил, благодаря  ви.

Благодаря  и на господин Шейков, и на госпожа  Албена Георгиева, които  през годините съхраниха  идеята за тази изложба, доразвиха я и тя е факт.

 

За да бъде факт впечатляващата изложба благодаря и на господин Борис Радански, на ателието, изработило паната,  на директора на театъра  господин Чавдар Ненов, че културният институт е  домакин на изложбата, на Илона Захариева и Петър Китанов за аранжирането й.

Радвам се, че в следващите 10 дена тя ще бъде тук, че гражданите и гостите на Кюстендил ще могат да я видят.

 

Ще завърша с думите на видния общественик, учител, юрист, историик, изследовател  Владимир Караманов от последното табло в изложбата. Те  са актуални и днес, че колкото по-културна, напреднала и богата е една държава, толкова добре и уредена е и нейната Полиция и с толкова по-голямо доверие гледат на нея гражданите. Желая и на държавата ни да успява, да е по-добър животът за съгражданите ни и да расте и да се оправдава доверието в Полицията.

 

Важно! Гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г., могат да ги сменят предсрочно

 Започна приемът на заявления в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил, и звената в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила  за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. Комисар Е. Стамболийски изпрати писма до кметовете на по-малките общини в областта с молба съдействие както от тяхна страна, така и от страна на кметовете и кметски наместници по места да бъдат уведомени жителите им за тази възможност, която ще им спести време, а и средства.

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко  от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил

-звено БДС в Районно управление град Дупница;

- звено БДС в Районно управление град Бобов дол;

-звено БДС в Районно управление град Рила.

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

4.Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил, има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посети  отделни  населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години, ще бъдат издавани безсрочни лични карти.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси  гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор БДС.

03 дек 2019

Служители на РДПБЗН – Кюстендил, участваха в Национално пълномащабно учение „Защита 2019“

Служители на РДПБЗН – Кюстендил, участваха в двудневно Национално пълномащабно учение  „Защита 2019“ заедно със служители от още 9 РДПБЗН и национални институции.  В учението  бяха проиграни действия от Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

Нашите участници в учението имаха една от най-отговорните задачи -  изграждането на Обединен контролно-пропускателен пункт в с. Лехчево, област Монтана  - където преминаваха хора и техника от обособената 30-километрова зона около   аварията.  Служителите на РДПБЗН – Кюстендил, изградиха пункт за деконтаминация/почистване от радиационни частици/   на замърсени МПС и хора.   За осъществяване на  конкретните задачи в района на учението  бяха  предислоцирани   два пожарни автомобила, един транспортен товарен  автомобил, два микробуса за транспорт на служители и лек щабен автомобил от РДПБЗН - Кюстендил.

 

21 ное 2019

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО