МВР

ОД Кюстендил

 

21 ное 2017

Пожарна безопасност във високи жилищни сгради

  Служители на   РДПБЗН – Кюстендил,  извършиха проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 20 високи жилищни сгради/с височина от 28 м до 30 м/ в Кюстендилска област. Най–често срещаните нарушения са:

 •  наличните в обектите пожарни кранове не са оборудвани с шланг и струйник и на същите не е извършена поддръжка от търговци, получили разрешение по реда на ЗМВР;
 • –наличие на горими материали в евакуационните стълбища, етажните площадки и коридори;
 • –поставени материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в общите части на сградите, коридорите и в стълбищата, с което се създават предпоставки за затрудняване на безопасна евакуация;
 • –неизправност на системите за създаване на повишено налягане в стълбищата;
 • –наличие на заключени евакуационни врати;
 • –неизправност на автомати за самозатваряне на вратите, отделящи стълбищните клетки от етажите;
 • –липса на врати, отделящи стълбищните клетки от етажите, както и наличие на евакуационни изходи, вратите на които се отварят в посока обратна на евакуацията.

  Констатираните нарушения създават тревожност за фактическото състояние на сградите, с което не се гарантира безопасност на пребиваващите в сградата, както и за самата нея.

   

  Всички високи сгради са в режим на етажна собственост, поради което за отстраняване на цитираните нарушения е необходимо предварително планиране от страна на управителния съвет (управителя) на етажната собственост в сградите за отстраняване на констатираните нарушения   на пожарните правила.

   

  Съгласно ЗУЕС, РДПБЗН – Кюстендил, информира собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, че са длъжни да:

 • –не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, както и/или дейности, с които се изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.
 • –подържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл.169, ал.1 от ЗУТ;
 • –не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата които нарушават тяхната цялост и архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.

ВНИМАНИЕ:

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до Вас.

 

21.11.2017 г., Кюстендил                                                 РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ

Директорът на ОДМВР старши комисар Е.Стамболийски награди служители по случай професионалния празник на полицаите

 

Днес, на   Архангелов ден,  е професионалният празник на българската полиция. Той  е честван за първи път през 1924 г., като инициативата за неговото учредяване принадлежи на софийския градоначалник о.з. подполковник  Георги Кисьов. Тогавашният министър на вътрешните работи и на народното здраве Иван Русев приема идеята му  за определянето на патронен празник на полицията, и под влиянието на Софийския митрополит спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил.

Писменото мнение на митрополит Стефан изяснява, че: "Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел като представител на дадената от Бога власт, да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите в страната, чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите".

При избора на патрон на полицията натежава аргументът, че Св. Архангел Михаил символизира властта, изпълняваща закона. На 24.09.1924 г. министър Русев нарежда на столичния градоначалник и на всички окръжни управители:

"За патронен празник на цялата полиция в царството се определя денят на Св. Архангел Михаил".

По случай Празника директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Елиан Стамболийски  поздрави полицаите от Кюстендилска област, благодари им за усилията да бъдат полезни на гражданите и им пожела успехи и удовлетворение, здраве и късмет за тях и близките им хора.

Старши комисар Е. Стамболийски награди 25 служители за професионално изпълнение на важни служебни задачи, проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на функциите си с обявяване на благодарност с парична награда.

За  конкретен съществен принос при изпълнение на служебните задължения с писмена похвала са наградени от директора на ОДМВР 7 служители, а от началниците на районни управления – 45.

08 ное 2017

Акция "Зима"

Акцията ще се проведе в три етапа – първият е насочен към велосипедистите и превозните средства с животинска тяга, вторият - към пешеходците, третият - към автомобилистите

Акцията  ще се проведе в три етапа – първият е насочен към велосипедистите и превозните средства с животинска тяга, вторият - към пешеходците, третият - към автомобилистите

 

От 1 ноември служителите на „Пътна полиция“ в страната ще проведат традиционната акция „Зима“. Днес тя бе представена от началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР, в Кюстендил.

 Акция „Зима“ се организира всяка година и цели фокусиране на вниманието на всички участници в движението по пътищата и подготовката за зимния сезон, за гарантиране на безопасността.

И тази година акцията ще започне на 1 ноември. По традиция, първите 10 дни са отредени за разясняване и конкретни превантивни съвети за безопасност. В този период с приоритет ще бъдат проверките на велосипедистите и превозните средства с животинска тяга. „При тези участници в движението рисковете от възникване на произшествие на пътя е изключително голяма, особено вечерно време и особено при каруците, когато не са достатъчно добре снабдени с необходимите светлоотразители“.

Втората част на кампанията е от 11 до 20 ноември и тя ще е  насочена основно към пешеходците. През третия етап, от 21 до 30 ноември, ще се проведе кампанията „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на автомобили.

 

 

 

30 окт 2017

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО