МВР

ОД Кюстендил

 

Съобщение до Любен Кирилов Кирилов, гр. Кюстендил, ул. "Янтра" № 15

12 дек 2018

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,

 

             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщаваме Ви, че във връзка с извършено нарушение на ЗДвП, със Заповед  № 18-1139-000439/14.11.2018г. на началник група към сектор „Пътна полиция“ при ОДВМР – Кюстендил,  Ви е наложена принудителна административна мярка „Прекратяване на регистрацията на ППС „Пежо 206“ с рег. № КН7698ВМ, който е ваша собственост, за срок от 6 /шест/ месеца, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП.

            Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок по административен ред пред Директора на ОДМВР Кюстендил и по съдебен ред пред Кюстендилския административен съд.

 

 

 

НАЧАЛНИК   

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

РАДОСЛАВ БОЮКЛИЙСКИ

 

 

 12 декември 2018 | 12:02