МВР

ОД Кюстендил

 

Заповед за определяне на участници, спечелили търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-публична държавна собственост

02 яну 2020

Заповед № 8121з-1468 от 31.12.2019 година

 02 януари 2020 | 08:51