МВР

ОД Кюстендил

 

Заповед за определяне на участник, спечелили търг с тайно наддаване, открит със заповед № 8121з-215/20.02.2020 г., за отдаване под наем на недвжими имот публична държавна собственост

30 апр 2020

Заповед 

 30 април 2020 | 07:34