МВР

ОД Кюстендил

 

Специализирана полицейска операция по линия на пътна безопасност започва от днес и ще продължи до 25 юни

18 юни 2020

 

 

В рамките на операцията пътните полицаи  ще следят за недопускане на  пресичането от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани за това места и/или при забранителен сигнал на светофарната уредба и за  управлението на мотопеди и други видове превозни средства, за които се изисква правоспособност съгласно Закона за движението по пътищата  с акцент върху ненавършили 18 години неправоспособни водачи.  

Спрямо водачите на пътни превозни средства ще бъде осъществен контрол както за недопускане и отнемане предимството на пешеходци, така и за управление на МПС без използването на обезопасителен колан/система, съответно предпазна каска. Пътните полицаи  ще следят и за превоз на пътници, които са без поставени обезопасителни колани/системи, съответно предпазни каски, с акцент върху законовите изисквания за превоз на деца и за недопускане на двуколесни ППС в нарушение на разпоредбите на ЗДвП. Пътните полицаи ще взимат отношение и при установени случаи на неизползване на светлоотразителна жилетка от водач на велосипед при управлението  извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост, както и при управление на технически неизправни велосипеди.  

 18 юни 2020 | 16:00