МВР

ОД Кюстендил

 

10 септември 2020

Седмица на пожарната безопасност

 

 

Традиционната Седмица на пожарната безопасност и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН ще се проведе от 14 до 18 септември в страната.

Професионалният празник на служителите е на 14 септември. Служителите на РДПБЗН – Кюстендил, ще честват празника с множество събития, които са насочени към   повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита, повишаване на  престижа на професията и доверието на хората към органите за ПБЗН, към популяризиране на   дейностите, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Във всички районни служби  на  РДПБЗН – Кюстендил, ще се проведат дни на отворените врати. Предвидено е провеждането на демонстрации,   викторина, детски игри с тематика в областта на ПБЗН, срещи с представители на общинските администрации. Ще бъдат проведени информационно-разяснителни беседи с представители на местната изпълнителна власт, бизнеса, гражданското общество по актуални въпроси за превенция и популяризиране на мерките за пожарна безопасност, и защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Прикачени документи 10.9.2020 Седмица ПБ РДПБЗН 2020г дейности   (docx - 39,00KB) - 10 сеп 2020 11:16
Изображения

 14 септември 2020 | 16:02