МВР

ОД Кюстендил

 

05 декември 2019

Покана за изложжбата "История на Полицията в Кюстендилско"

Колеги от медиите, утре, 6.12.2017 г.,  в 17.00 ч във фоайето на Драматичния театър в Кюстендил ще открием  фотодокументална изложба „История на Полицията в Кюстендилско“. Тя е съвместна инициатива на Държавен архив – Кюстендил, и ОДМВР. Посветена е на 140-годишнината на МВР. Изложбата представя интересни факти и документи за поставянето на началото на полицейската дейност  в региона от Освобождението до най-новата ни история, устройствени и нормативни документи, информация за първите полицейски пристави,  информация за общественици, политици и министри от Кюстендилско, имащи принос към развитието на Полицията.

Очакваме ви на откриването на ИЗЛОЖБАТА
Изображения

 05 декември 2019 | 14:19