МВР

ОД Кюстендил

 

28 май 2019

Отборът на ОУ „Кирил и Методий“ – Кюстендил е победителят в областния кръг на състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

 

 

Днес в Кюстендил се проведе  областния кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, организирано от регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението”-Кюстендил.

 Състезанието е традиционно - провежда се за 16-ти пореден път, и се утвърди като форма, свързана с подготовката на подрастващите за защита и самозащита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

 В състезанието взеха участие 3 отбора – победителите от общинските кръгове от Кюстендил, Дупница и Кочериново.

 
 Състезанието протече на два етапа. Първият етап включваше проверка на теоретичните знания на учениците чрез решаване на тест. Във втория отборите  участваха в състезателни игри в шест учебни центъра: „Защита при бедствия”; „Защита при промишлени аварии”; „Индивидуални средства за защита” „ Оказване на първа помощ” , „Противопожарна защита” и „Спасяване на давещ се”, в които участниците демонстрираха практически умения, сръчност, съобразителност и бързина.

Отборът на ОУ „Кирил и Методий“ – Кюстендил, е областният първенец. Той ще продължи участието в националния кръг на състезанието на 26 юни в гр. Стара Загора, на второ място се класира отборът на ОУ „Ев. Георгиев“ – Дупница, а на трето място е отборът на СОУ „Христо Ботев“ – Кочериново.

Изображения

 29 май 2019 | 10:02