МВР

ОД Кюстендил

 

Изборният ден в Кюстендилска област приключи в спокойна обстановка

26 май 2019

Изборният ден  в Кюстендилска област приключи в спокойна обстановка

Няма възникнали проблеми и инциденти, които да са попречили на граждани да упражнят правото си на вот. Създадена е организация за съпровождане на изборните книжа до РИК.

От постъпилите сигнали за нарушения няма съотносими към дейността на ОДМВР.

През деня бяха издадени от сектор „Български документи за самоличност“  8 удостоверения  на граждани, чиито лични документи са изгубени, повредени или с изтекъл срок на валидност.

 27 май 2019 | 11:26