МВР

ОД Кюстендил

 

14 юли 2021

Жътвена кампания  2021 г. - мерки за безопасност

 


         

Повишаването на температурите, през последните дни е предпоставка за усложняване на пожарната обстановка в земеделските земи. Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици  за горския и полски фонд.  

От обявяване на пожароопасен сезон на 15.04.2021 г. в област Кюстендил са възникнали 30  пожара. Общо са засегнати 115 дка в урбанизирани и извън урбанизирани територии. Унищожени са 75 дка посеви пшеница и 1 дка лозя. Спасени са 135 дка посеви пшеница, 50 дка овес, 14 дка лозя, 3  сгради, 2  фургони и 1 бунгало,

             РДПБЗН – Кюстендил отново напомня, че за недопускане възникването на пожари  е задължително спазването на основните правила:

  • абсолютно ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)  е  паленето на стърнища и други растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници;
  • не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция  за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

 

При забелязан  пожар, съобщете незабавно на тел.112.

Изображения

 14 юли 2021 | 14:36