МВР

ОД Кюстендил

 

Началник на отдел "Административен"

Анна Стоянова

46799541_290314168261313_3134364835089743872_n

Анна Симеонова Стоянова е родена през 1976 г. в гр. Кюстендил.

Образование - висше
2001 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Право", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.
2002 г., образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Публична администрация", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

Професионален стаж в МВР 
Служител в МВР от 2006 г. Заема последователно следните длъжности: дознател; юрисконсулт; старши юрисконсулт; главен юрисконсулт в Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
От 10 юли 2017 г. - началник на отдел "Административен" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Телефон за връзка:  078/557338