МВР

ОД Кюстендил

 

Районно управление - Рила

Началник на Районно управление - Рила

Главен инспектор Иван Кавлачки
  

Иван Христов Кавлачки е роден през 1971 г. в гр.Рила.

Образование - висше
2004 г., образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Технология на транспорта", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

Професионален стаж в МВР
Служител в МВР от 1991 г. Последователно заема следните длъжности: полицай в група "Охранителна полиция" към Районно управление - Рила; командир на отделение в група "Охранителна полиция" към Районно управление - Рила; районен инспектор в "Териториална полиция" към Районно управление - Рила; полицейски командир/инспектор към Районно управление - Рила. 
От 26 юни 2009 г. - началник на Районно управление - Рила.

Приемен ден за граждани: сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Районно управление - Рила, гр. Рила, ул. „Юри Гагарин" № 2.

Телефон за връзка:  07054/2012

Районно управление - Рила обслужва територията на две общини: община Рила и община Кочериново.
Към Районно управление - Рила е обособен един участък:
Участък - Кочериново в гр.Кочериново