МВР

ОД Кюстендил

 

Районно управление - Кюстендил

 

Началник на Районно управление - Кюстендил

Г
лавен инспектор Георги Георгиев  
8009172900-1


Георги Стоянов Георгиев е роден през 1980 г. в гр. Кюстендил.

Образование - висше
2005г., образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Академия на МВР гр. София. 

Професионален стаж в МВР
Служител в МВР от 2005 г. Последователно заема следните длъжности: дознател в  Районно управление - Кюстендил; дознател в "Полицейско разследване" при ОДМВР Кюстендил; полицейски инспектор в Районно управление - Кюстендил; разузнавач в сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Кюстендил; началник на група в сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Кюстендил; началник на сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Кюстендил.

От 14 март 2019 г. - временно преназначен на длъжност началник на Районно управление - Кюстендил.

Приемен ден за граждани: сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Районно управление - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12

Телефон за връзка: 078/557350

Районно управление - Кюстендил обслужва територията на три общини: община Кюстендил, община Трекляно и община Невестино.
Към Районно управление - Кюстендил са обособени три участъка:

Участък - Изток в гр. Кюстендил 
Участък - Невестино в с. Невестино 
Участък - Краище в с. Трекляно