МВР

ОД Кюстендил

 

Районно упрвление - Бобов дол

ВПД Началник на Районно управление - Бобов дол

Главен инспектор Марио Миланов
79


Марио Георгиев Миланов е роден през 1979 г. в гр.Бобов дол.

Образование - висше
2010 г., образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Българска филология", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

Професионален стаж в МВР
Служител в МВР от 2001 г. Последователно заема следните длъжности: полицай и старши полицай в група "Охранителна полиция" на Районно управление - Бобов дол; младши разузнавач в група "Криминална полиция" на Районно управление - Бобов дол; разузнавач в група "Криминална полиция" на Районно управление - Бобов дол; началник на група "Криминална полиция" на Районно управление - Бобов дол.
 
От 13 август 2019 г. - временно е преназначен на длъжност началник на Районно управление - Бобов дол.

Приемен ден за граждани: сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Районно управление - Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов" № 9.

Телефон за връзка: 0702/62112 и 0702/62240

Районно управление - Бобов дол обслужва територията на община Бобов дол.