МВР

ОД Кърджали

 

Контакти:

Областна дирекция на МВР-Кърджали

Адрес:

6600, Кърджали
бул .“България” № 39
тел.: 0361/6-96-99
E-mail: [email protected]

Работно време:

Понеделник-петък: 8,30 - 12 часа; 13,00 - 17,30 часа.
Структурните звена, обслужващи граждани, работят без прекъсване на обяд.