МВР

ОД Кърджали

 

19 ноември 2014

Детски полицейски академии

Общинска детска полиция в Крумовград

Проектът „Община детска полиция” в РУ-Крумовград стартира на 1 юни 2007 година с финансовата подкрепа на община Крумовград. Децата на възраст 12-13 години бяха подбрани чрез психотест и изпит по физическа подготовка. Програмата включваше изключително разнообразни дейности – запознаване с ролята на полицията и нейната структура, превенция на агресията в училище, обучение по безопасно движение по пътищата, участие  в оперативки на полицията, свързани с престъпления от и срещу деца, обучения по стрелба и бойна подготовка, семинари на различни теми /наркотици, трафик на хора, последици от престъпленията/, спортни състезания. 
Резултати от прилагането на проекта: в локален детски мащаб се пренасят процесите, които протичат  в едно  зряло общество /борбата за повишаване културата на движение по пътищата, борбата с престъпността, корупцията и насилието/, като активно участие взимат самите деца. Формира се активна гражданска позиция, повишава се социалната и правна култура, нещо повече - самите деца чрез споделяне със своите връстници на опита, придобит по време на дейностите по проекта, по един непринуден и неформален начин внушават на околните поведение на нетърпимост към противообществените прояви и противоправни деяния. Професията на полицая се популяризира сред подрастващите по един социално позитивен начин.
През 2013 г. децата, участвали в проекта, бяха абитуриенти. По- голямата част от тях завършиха средното си образование с отличен успех и продължиха образованието си във ВУЗ. Някои избраха професията на полицая за своя съдба и след успешно положени изпити  продължиха обучението си в Академията на МВР.

 

Изображения

 23 май 2017 | 16:36