МВР

ОД Кърджали

 

19 ноември 2014

Полицията в училище

„Работата на полицията с училищата” е превантивна програма на ОД на МВР-Кърджали, която се  реализира в 27 учебни заведения в областта от 2000 година. Инициативата включва цикъл от лекции и беседи с учениците от І до Х клас по теми, свързани ролята на полицията за защита живота и здравето на хората, задължението на всички граждани за законосъобразно поведение, проблеми, отнасящи се до личната безопасност, агресията и хулиганството в училищна среда, наркопрестъпността и пътната безопасност.
В реализацията на програмата участват полицейски инспектори, специалисти от Детска педагогическа стая и пътни полицаи, които в своята работа използват богат нагледен материал – фотоалбуми, видеофилми, полицейски униформи и екипировка. В рамките на програмата са проведени състезания по майсторско колоездене, по стрелби, фотоконкурси „Опасните места в моята община”, обучения по безопасно движение на специална площадка със светофар, пътни знаци и маркировка и много други прояви.

Изображения

 23 май 2017 | 16:36