МВР

ОД Кърджали

 

14 юли 2021

Четири произшествия през юли в областта при използване на газ пропан-бутан

Експертите с важни съвети за безопасност

От началото на месец юли на територията на областта са възникнали 4 произшествия, свързани с използването на газ пропан-бутан, а от началото на годината техният брой вече е 21. От произшествията са нанесени значителни материални щети, а един човек загуби живота си. С повишаване на температурите нараства и рискът от възникване на произшествия при използването на газ пропан-бутан. Отправяме пореден апел към гражданите за спазване на правилата за безопасно ползване на уреди, работещи с газ пропан-бутан, основните от които са:
• Уреди и бутилки с пропан-бутан никога не бива да се съхраняват и използват в помещения, чийто под е по–ниско от нивото на терена. Сместа е по-тежка от въздуха и при теч тя се наслоява ниско по пода.
• От изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, в които се използват или съхраняват уреди и бутилки с газ пропан-бутан.
• Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед.
• Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик.
• Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено. Заменяйте единствено празна за пълна запечатана бутилка от предлаганите там - гаранция за правилно пълнене и преминати необходими технически прегледи.
• Бутилките, напълнени с пропан-бутан, да не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина, както и на места пряко изложени на слънчева светлина.
• Да не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан-бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения.
• Да не се използват стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м., или такива с липсващи притягащи скоби.
• Работещите уреди с газ пропан–бутан да не се оставят без наблюдение.
• Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки трябва да се експлоатират единствено на открито.
• Ако усетите мирис на газ:
> проверете дали сте затворили добре вентила.
> ако той е отворен, опитайте да го затворите.
> незабавно проветрете помещението.
• Ако има мирис и теч на газ, който не можете да преустановите:
> осигурите свеж въздух в помещението за намаляване концентрацията на газ във въздуха.
> по възможност изнесете изпускащата бутилка на открито.
> незабавно отстранете потенциалните източници за запалване - електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте мобилни телефони преди да напуснете загазованата среда.
> предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно.
> незабавно позвънете на тел. 112.

 


Изображения

 14 юли 2021 | 13:24