МВР

ОД Кърджали

 

28 ноември 2018

Разкрити са 54 процента от извършените престъпления в областта за десетте месеца на тази година

Анализ на работата на ОД на МВР-Кърджали направи старши комисар Венцислав Момчилов

Регистрираните 717 криминални престъпления бележат слаб ръст с 15 броя (2 %), дължащ се на увеличението на деяния, свързани с използване на чужди регистрационни табели на МПС и т.нар. транспортни престъпления. Разкриваемостта - 54 %, е нараснала с 3.5 пункта. Разкрити са и 89 престъпления, регистрирани през предходни периоди. Това обяви на брифинг днес директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Венцислав Момчилов.
Структуроопределящи през периода са общоопасните престъпления – 390 броя, които са увеличени с 46 броя спрямо предходната година. Тези престъпления се равняват на 54 % от общо извършените криминални деяния. Преобладават престъпленията по транспорта – 231 броя, които са 59 % от общоопасните деяния. Разкриваемостта на общоопасните престъпления е 68 %.
Случаите, свързани с наркотици, са нараснали от 58 на 74 броя през 2018 година. Иззети са - 6 734 грама марихуана суха листна маса, 36 стръка канабис, 18 грама хашиш, 178 грама амфетамин, 17 грама хероин, 1 грам метаамфетамин, 62 таблетки екстази и 23 грама кокаин. 
Регистрирани са 3 посегателства спрямо МПС, при 1 през 2017 год. Едното от деянията е грабеж на МПС чрез използване на хладно оръжие и е разкрито.
Престъпленията против собствеността – 213 броя, равняващи се на 30 % от общо извършените криминални деяния, бележат спад с 27. Разкриваемостта им - 40 %, е подобрена.   
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През периода се отчита спад с 15.3 % на тези деяния, които от 170 са намалели на 144. От тях към 31.10.2018 г. са разкрити 62 броя - разкриваемост 43 %.
Кражбите от магазини,  кражби на части и вещи от МПС, джебчийските и кражбите на  кражбите на селскостопанска продукция и животни са намалели, като при джебчийските и кражбите от магазини се отчита почти четирикратен спад.
Грабежите – 5 на брой, са нараснали с 1 деяние. Към момента са разкрити 3 от тях. По друг от тях досъдебното производство е срещу известен извършител. 
Измамите бележат ръст – от 16 на 23 през 2018 година. Единадесет от тях са телефонни. Общата сума, предадена от потърпевши, е в размер на 76 943 лева.  Установени са 7 лица, съпричастни към извършените измами.
Старши комисар Момчилов отбеляза, че икономическите престъпления бележат спад - от 86 на 74 през настоящата година. Преобладават документните престъпления и престъпленията против стопанството. Първите са намалели с 9 броя, а престъпленията против стопанството с 4 деяния. Регистрирани и разкрити са 4 подкупа.
При проведените множество специализирани операции по противодействие разпространението на акцизни стоки без акцизен бандерол, са иззети 183 490 къса цигари без платен акциз, 35 кг нарязан тютюн и 949 литра алкохол.
По-малко са загиналите при пътни произшествия. От началото на годината до 31.10.2018 година на територията, обслужвана от ОДМВР-Кърджали, са регистрирани 314 пътнотранспортни произшествия, 135 от които тежки ПТП с 5-ма убити и 179 ранени. Сравнението със същия период на миналата година показва увеличение с 12 броя на тежките ПТП (с убити и ранени хора), намаление с 3-ма на загиналите и ръст с 30 на ранените граждани. Леките ПТП (171) са намалени с 71 броя.
По линия на превенцията периодично се посещават самотно живеещите хора в малките населени места, като при разговорите с тях полицейските служители обръщат внимание на телефонните измами, на необходимостта от мерки за гарантиране на сигурността на домовете и съвети за предпазване на живота, здравето и имуществото от престъпни посегателства. 
Проведени са срещи с кметове във връзка с мерки за опазване на селскостопанската продукция. Изготвени са сигнални писма да не се оставят без надзор домашни животни в близост до пътната мрежа, тъй като създават предпоставки за катастрофи. 
 
Изображения

 28 ноември 2018 | 14:26