МВР

ОД Кърджали

 

10 май 2019

Полиция и жандармерия започват съвместни действия по опазване на селскостопанската реколта

В специален план на ОД на МВР-Кърджали са предвидени конкретни мерки за опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства. Основен ангажимент за изпълнението на тази задача ще имат полицията и жандармерията, които ще осъществяват засилено присъствие в районите, където масово се отглежда селскостопанска продукция. Планирани са ежедневни обходи в активния сезон за производителите и засилен контрол на пунктовете, където ще се извършва изкупуването на продукцията. Съвместни мерки са набелязани по отношение обмена на информация с частните охранителни фирми, звената за самоохрана, кметовете на населени места.
Предвидени са срещи с председатели на земеделски кооперации и представители на местната власт за надеждна охрана на складовите бази за съхраняване на селскостопанска продукция. Полските пазачи ще получат специални инструкции за координиране на действията с полицията.
При прибиране на реколтата и транспортирането са предвидени специализирани полицейски операции, които да ограничават рисковете от пътнотранспортни произшествия и инциденти с неукрепени товари. Такива операции ще се провеждат и с цел пресичането на кражби на животни и продукция.

Полицията призовава производителите да подават своевременно сигнали при посегателства и инциденти на единния европейски номер 112.
 
Изображения

 10 май 2019 | 15:06