МВР

ОД Кърджали

 

14 май 2020

Полицаи и жандармеристи са включени в опазването на селскостопанската реколта

Операцията по охраната на реколтата вече е започнала, като за целта са ангажирани и полицейски патрули, и екипи на жандармерията. Основните цели са да бъде опазена продукцията от кражби и да се създаде организация за безопасното транспортиране. Проведени са срещи с представители на частните охранителни фирми и звената за самоохрана за регламентиране на обмен на информация в процеса на опазване на реколтата. С кметовете на населени места и председателите на земеделски кооперации са набелязани конкретни мерки за охрана на складови бази и площадки за съхранение на селскостопанска продукция. Инструктаж е проведен на полските пазачи, уточнени са и модели за координацията по взаимодействие с полицейските сили. В хода на кампанията са планирани специализирани операции по безопасността на движение със засилено внимание върху движението на извънгабаритната земеделска техника и прикачен към нея инвентар. При проблеми в операцията по прибиране на продукцията освен уточнените механизми на взаимодействие длъжностните лица и производителите могат да използват за сигнали и единния европейски номер 112.

Изображения

 14 май 2020 | 11:32