МВР

ОД Кърджали

 

29 януари 2020

Пожарите през зимния сезон: Горят комини и контейнери

От началото но отоплителния сезон 2019-2020 г. на територията на област Кърджали са възникнали общо 45 пожара пряко свързани със сезона. От тях 43 са без материални загуби – най често запалване на комини и контейнери за смет. Пожарите с материални загуби са 3, при които са унищожени: 230 кв.м покривни конструкции, домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, 50 кв.м опушени стени и тавани.
При възникналите пожари няма загинали и пострадали граждани.  
Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди и небрежност при боравене с открит огън.

Ръководството на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали отправя апел към гражданите и гостите на областта да спазват противопожарните правила, а именно:

• Използвайте изправни и стандартни отоплителни уреди.
• Не разпалвайте печките на твърдо гориво с лесно запалими течности (бензин, нафта и др.).
• Разполагайте печките и димоотводните тръби на безопасно разстояние (най-малко 1 метър) от горими конструкции.
• В никакъв случай не оставяйте без наблюдение включени отоплителни прибори, особено в присъствието на деца и трудноподвижни възрастни хора. Изключете уредите, преди да излезете или си легнете.
• Горимите материали, включително и дървата за горене, следва да бъдат поставени на безопасно разстояние от печката.
• Сушенето на дрехи и материали да става на разстояние, изключващо възможността за запалването им.
• Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел там, където има горими отпадъци.


При  евентуално възникване на пожари незабавно позвънете на телефон 112.


За повече информация: www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm

Изображения

 29 януари 2020 | 16:13