МВР

ОД Кърджали

 

26 ноември 2021

Осем пожара през ноември, свързани с отоплителния сезон

Експертите със съвети за предотвратяване на този вид произшествия

От началото на месец ноември на територията на областта възникнаха 8 пожара, пряко свързани с отоплителния сезон. Едно от произшествията е със значителни материални щети.
Статистиката на загиналите и пострадалите при пожар през отоплителния сезон показва, че най-уязвимата група хора са възрастните и децата. В тази връзка ето няколко съвета как да се намали рискът от пожар в дома:

• Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.
• Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.
• Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.
• Не оставяйте без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди.
• Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.
• Комините на сградите трябва да се почистват поне веднъж годишно. Не извършвайте това чрез изгаряне на горими материали и леснозапалими течности.
• Почиствайте периодично от наслоявания и прах димоотводните тръби.
• Не използвайте леснозапалими течности за разпалване на печки на твърдо гориво.
• Не поставяйте близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.
• Не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел в близост до горими материали и в контейнери за смет.
• Внимавайте при използването на свещи и цигари, не пушете в леглото.
• След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени.
• Не оставяйте децата сами вкъщи и никога не ги заключвайте.
При възникване на пожар!
• Запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящото жилище.
• Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.
• Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.
• Ако не можете да се евакуирате безопасно, използвайте дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътните около вратата.
• Обадете се на тел. 112 и опишете точното си местоположение. При възможност влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.
• Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате.

ЗАПОМНЕТЕ:
• След като напуснете сградата, не се връщайте обратно.
• Незабавно уведомете пожарникарите, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив!

Изображения

 26 ноември 2021 | 10:48