МВР

ОД Кърджали

 

26 май 2020

ОД на МВР-Кърджали е на първо място сред Областните дирекции в страната по рейтинг на активната прозрачност

ОД на МВР-Кърджали е номер едно сред всички 28 Областни дирекции в страната в ежегодната класация за активна прозрачност на Програма достъп до информация. Рейтингът в националната класация се формира от четири индикатора, по които се оценяват интернет страниците на институциите. Първото място ОД на МВР-Кърджали заема сред останалите Областни дирекции в министерството с резултат 52,6 процента. Освен в общата класация кърджалийската дирекция има най-високо постижение в страната и по втория индикатор, отнасящ се до съдържанието на секцията „Достъп до информация“ и организацията на работа със заявленията по ЗДОИ.
 
Изображения

 26 май 2020 | 13:44