МВР

ОД Кърджали

 

Мобилните екипи на ОД на МВР-Кърджали ще посетят 12 населени места в общините Кърджали и Джебел през месец декември 2018 г.

06 дек 2018Г Р А Ф И К

за посещения на населени места с оглед получаване на информация, свързана със състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността


18.12.2018 г.


РУ-Джебел

с.Припек -10.00 часа
с.Устрен
с.Лебед
с.Ямино

с. Слънчоглед-11.00 часа
с. Подвръх
с.Чакалци
  20.12.2018 г.

РУ-Кърджали

с.Сипей-10.00 часа
с.Зимзелен
с.Панчево
с. Повет
с.Пропаст


  
 

 06 декември 2018 | 15:12