МВР

ОД Кърджали

 

01 септември 2021

Започва прием на заявления за подмяна на свидетелства за правоуправление на МПС в сектор „БДС“ и паспортните звена в Районните управления

Водачите трябва да издължат преди това неплатени глоби и да получат невръчени наказателни постановления и електронни фишове

От 1 септември 2021 година в сектор „Български документи за самоличност“ и паспортните звена в Районните управления започва прием на заявления за подмяна на свидетелства за правоуправление на МПС /без случаите за първоначално издаване на свидетелство/. Тези заявления се приемат при изтекъл или изтичащ срок на валидност на СУМПС, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС. Обръщаме внимание на водачите, че в паспортните звена ще се изпълняват само обикновени поръчки, бързите и ускорени остават в сектор „Пътна полиция“.  Задължително е водачите, които се възползват от новата възможност, да нямат неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП. При установени дължими глоби или невръчени електронни фишове, гражданите ще бъдат насочвани към служител на сектор „Пътна полиция“, който да им разясни как да действат в тези случаи.
От сектор „БДС“ призовават водачите да направят предварителна справка за наличие на неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове, за да не се налага да бъдат препращани в Пътна полиция.
Напомняме на гражданите, че за им бъде издадено СУМПС, те трябва да са пребивавали най-малко 165 дни от последните 12 месеца в България.
 

Изображения

 01 септември 2021 | 15:43