МВР

ОД Кърджали

 

Без загинали в областта през миналия есенно-зимен сезон

31 окт 2019

За периода от 15.11.2018 г. до 01.03.2019 г. на територията на Кърджалийска  област са настъпили 34  тежки ПТП /ТПТП/, при които няма загинали и са ранени 50 участници в движението по пътищата. Спрямо същия период на 2017 - 2018 г. тежките ПТП са по-малко с 3, загиналите са по-малко с 2-ма, а ранените - по-малко с 3-ма. Най-много - 18 на брой, са ПТП в Кърджали с 32-ма ранени, следват Черноочене с 5 ПТП и 5-има ранени, Джебел с 4 ПТП и 3-ма ранени.
Намаление в броя на ПТП е регистрирано в три общини: Кърджали, Момчилград и Ардино.  Запазване в броя на ПТП се отчита в две общини: Черноочене и Кирково. Ръст в броя на ПТП има в две общини: Джебел и Крумовград.
Ранените при ПТП са най-малко на територията на следните общини: Ардино е без ранени, Момчилград и Кирково са с по 2-ма ранени. Увеличение в броя на ранените има в общините Кърджали, Крумовград и Джебел, съответно с 4, с 3 и с 1 брой. 
Разпределението на ПТП по вид за периода се свежда до три основни структуроопределящи групи, към които се отнасят 58.82% (20) от настъпилите 34 ПТП. 11 от тях са с блъснати пешеходци, 6 тежки ПТП са от вида – сблъскване странично между МПС с 19 ранени, при 3 е имало блъскане в скат с 3-ма ранени.
През есенно-зимния период на 2018-2019 година са пострадали две деца – едното като пешеходец, другото като пътник. За същия сезон на предходната година ранените деца са били 10. 
През зимата 2018 - 2019 г. при ПТП са ранени 5-има участници в движението по пътищата над 64 години. В сравнение със същия период на 2017- 2018 г. броят на загиналите е намалял с 2-ма, а на ранените - със 17.
Най-често допусканите от водачите нарушения продължават да са несъобразената скорост, неправилните маневри и отнемането на предимство, при които са настъпили общо 24 ТПТП (73% от всички 34 ПТП, настъпили поради нарушения на водачите). Няма загинали поради тези три вида нарушения, а ранените са 43 или 86% от общия брой 50 ранени.
Поради несъобразена скорост са настъпили най-много ПТП - 15 (45% от всички 33 ПТП поради нарушения на водачите) без загинали и с най-много ранени - 19 (38,7% от всички 49 ранени поради нарушения на водачите). Несъобразената скорост се проявява предимно по отношение на пътните условия.
През разглеждания период поради неправилни маневри на водачите са настъпили 6 произшествия (18,8% от всички 33 ПТП поради нарушения на водачите) без загинали и 6-има ранени (12% от 49 ранени поради нарушения на водачите). 
Тежките ПТП, настъпили поради отнемане на предимство, включително и това на пешеходци, са 6 (18.8% от 33 ТПТП поради нарушения на водачите) без загинали и 16 ранени (32.7% от 49 ранени поради нарушения на водачите). 
Поради управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества или техни аналози е настъпило 1 ПТП без загинали,  с ранен 1 участник в движението по пътищата.
В населените места през отчетния период на 2019 г. при 20 ПТП (58.8% от всички 34 ПТП) няма загинали и са ранени 32-ма (64% от всички 50 ранени) участници в движението по пътищата.
В градовете броят на ПТП е 16 (77% от 20 ПТП в населени места) без загинали  и 27 ранени (84.3% от 32-ма ранени в населени места). В селата са настъпили 4 (20% от 20 ПТП в населени места) ПТП без загинали и 4-ма ранени (12.5% от 32-ма ранени в населени места). Настъпилите в градовете ТПТП са четири пъти повече от тези в селата, а ранените - близо 7 пъти повече.
Разпределението на ПТП по клас на пътя извън населените места е следното: на първокласни и третокласни пътища тежките ПТП са по 5 броя с по 5-има ранени, на второкласни пътища – 3 броя с 5-има ранени и на общински път – 1 тежко ПТП с 3-ма ранени.

 31 октомври 2019 | 16:23