МВР

ОД Кърджали

 

Отчет-анализ за дейността на ОД на МВР-Кърджали през 2015 година

26 фев 2016


Дейността на Дирекцията бе ръководена от приоритетите на МВР, съобразени със специфичните особености на Кърджалийска област. Усилията бяха насочени към ефективно противодействие на криминалната и икономическа престъпност, охраната на обществения ред, качествено провеждане на досъдебното производство, обезпечаване на обществения ред и сигурност при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, и противодействие на незаконната миграция.

 Противодействие на конвенционалната престъпност
Запазва се установената през последните години тенденция за спад на интензивността на престъпността.
Регистрираните 844 криминални престъпления бележат спад с 2.5 %, а в абсолютни стойности с 22 броя. Делът на престъпленията с неизвестен извършител - 56% бележи спад с 6 пункта. Разкрити са 505 престъпления, което представлява увеличение на разкритите деяния с 94 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 59.8 %, е увеличена с 12 % спрямо предходната година. Разкрити са и 98 други престъпления, регистрирани предходни години - с 12 повече от 2014 година. От регистрираните 448 престъпления срещу неизвестен извършител, са разкрити 35 %, при 28 % през предходния отчетен период.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 413 броя, равняващи се на 49 % от общо извършените криминални деяния. Същите са намалели с 57 броя – 12 % спрямо предходната година. Разкрити са 40 % (165 бр.) от тях. Разкриваемостта в процентно изражение е нараснала с 5 пункта.
 Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През периода се отчита спад с 10.6 % на тези деяния, които от 368 са намалени на 329. Разкриваемостта в процентно изражение 42 % е увеличена с около 5 пункта.
Регистрираните 105 взломни кражби бележат ръст с 13 броя. Разкрити са 32. Наблюдава се увеличение в абсолютни стойности с 13 броя на разкритите деяния и ръст с 10 пункта в процентно изражение.
Домовите кражби бележат ръст с 19 %  - от 79 на 94 броя.  Преобладават кражбите от апартаменти. Разкрити са 34 от регистрираните домови кражби. Данните показват увеличение с 10 броя на разкритите деяния спрямо предходната година. Разкриваемостта им е 36%.
При кражбите от вилни зони са отнемани метални елементи, инструменти и покъщнина.
Кражбите от магазини - 43 на брой, бележат спад с 5 деяния (10 %) в сравнение с предходната година. Работата по разкриване на тези деяния е подобрена. Разкрити са 25 кражби, а разкриваемостта им - 58%, е увеличена с 10 пункта.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 12 % - от 33 на 29 през отчетната година.
Значителен спад - с 41 %, се отчита при джебчийските кражби. През годината са регистрирани 10 подобни кражби при 17 през сравнявания период. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати. Разкрити са половината от тях.
През 2015 год. е извършено 1 касоразбиване при липса на регистрирани такива деяния през предходната година. Окраднат е метален шкаф, със съхранявани по данни на собственика 4 000 лева.
Броят на регистрираните кражби на селскостопанска продукция е намален със 17% -  от 51 на 42 през 2015 година. Разкриваемостта им е 50%.
Кражбите на черни и цветни метали – 26 броя - бележат слаб ръст с 5 деяния. Предмет на кражби са телефонни кабели, ел.проводници, които не са част от електропреносната система на страната, домашна посуда, оградна тел и звена от огради. При една от кражбите стойността на откраднатите стоманени и хромирани пръти и тръби от машиностроително предприятие в гр.Кърджали е на значителна стойност – над 30 000 евро. Разкрити са 11 от извършените 26 кражби на черни и цветни метали. Разкриваемостта им е  42 %. Установени са 2 групи лица, жители на обл.Сливен и общ.Крумовград, извършители на кражби на телефонни кабели чрез изкопаване. Вследствие на проведени мероприятия откраднатите стоманени и хромирани пръти и тръби от машиностроително предприятие на стойност 30 000 евро са открити непосредствено след заявяване на липсата им в хале на фирма, занимаваща се с изкупуване на метали. 
Броят на измамите бележи ръст с 28 %. Регистрирани са 27 деяния, с 6 повече в сравнение с 2014 год., като преобладават телефонните измами - 24 на брой, по сценарии с „пострадал” роднина, нуждаещ се от спешно лечение, или доставка на климатична и друга техника. Повечето от пострадалите са възрастни граждани. Почти всички измами са извършени на територията на град Кърджали. Вследствие на проведените оперативно-издирвателни действия са установени 2 лица, съпричастни към 3 от извършените измами.
През 2015 г. не са регистрани изнудвания, при 1 такова деяние през предходната година.
 Запазва се тенденцията за спад на грабежите. Регистрираните 7 грабежа са намалени с 1 в сравнение с 2014 г. и с 3 спрямо 2013 година. Преобладават уличните грабежи. Повечето са извършени в областния център. В три от случаите са отнети пари на стойност до 30 лева. При два от грабежите отнетите пари и вещи са значителна стойност – оборот на търговски обект на стойност 5 500 лева; 500 лева, мобилен телефон и златен пръстен от таксиметров шофьор. В останалите 2 случая предмет на посегателство са мобилни телефонни апарати. Разкрити са 6 от извършените 7 грабежа. Всички са разкрити непосредствено след извършването им. В един от случаите извършителят е гръцки гражданин.
Няма грабежи с използване на огнестрелно или хладно оръжие.
Посегателствата спрямо МПС са увеличени от 3 на 8 броя през 2015 год. Шест от тях са противозаконни отнемания на МПС. Разкрити са 3 деяния.
На територията на областта не са допуснати взривявания.
Палежите запазват броя си от предходната година – 14.
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5 %, бележещ незначителен ръст с 0.8 пункта. Регистрираните през периода 43 деяния са увеличени с 6 броя. Ръстът на тези престъпления се дължи на увеличението на престъпните деяния, свързани с развратни действия. Разкриваемостта им - 53 % е увеличена с 18 пункта. Разкритите деяния са с 9 повече.
През периода е извършено 1 умишлено убийство, при 2 регистрирани и разкрити през сравнявания период. На 12.05.2015 год. в отбивка (горски път) на пътя между селата Седловина и Широко поле, общ.Кърджали, в близост до МПС е открито тялото на 21-годишен мъж от с.Жинзифово, общ.Кърджали. Смъртта е настъпила след пробождане с нож в областта на сърцето. Вследствие на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия на 13.05.2015 г. е установен извършителят на убийството – жена на 20 години от с.Панчево, общ.Кърджали, с която убитият имал интимни отношения и бил заснел с мобилния си телефон. Намерен е ножът - оръжиe на престъплението. Извършителката е задържана.
 През годината е извършен 1 опит за убийство при липса на такива деяния през предходните години. На 09.06.2015 г. при възникнал битов скандал квартал „Боровец” на гр.Кърджали, 50-годишен мъж нанесъл побой с тъпата част на брадва на 48-годишна жена, при което счупил четирите й крайника и й причинил множество разкъсни рани. Извършителят е задържан скоро след извършване на престъпното деяние.
 На територията на областта не са извършени поръчкови убийства.
 Последните няколко години няма регистрирани убийства на новородени.
 При общоопасните престъпления – 324  на брой, се отчита ръст с 49 броя. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 73 % от тези престъпни деяния. Разкриваемостта е 85 %.
Регистрираните 47 престъпления, свързани с наркотични вещества, са увеличени трикратно.  Реално броят на установените случаи е по-голям, тъй като 7 от тях са обединени в 1 досъдебно производство. От тях 4 са за отглеждане на наркотични растения. За пръв път на територията на областта е установено оглеждане на опиев мак. Разкрити са 41 от тези престъпления. Най-масово разпространяваният наркотик е марихуаната. При седем от производствата при процесуално-следствени действия са иззети по два вида наркотични вещества (марихуана с амфетамин или хероин). Иззетите количества дрога са: 3, 5 кг марихуана, 45, 9 кг зелена суха листна маса канабис, 154 стръка канабис, 826 стръка опиев мак, 6, 11 г амфетамин, 2   таблетки амфетамин, 27, 71 г хероин, 1 г кокаин, 1 г „дизайнерска” дрога.
Криминално проявени са 71% от установените извършители на престъпления свързани с наркотици. От тях 43 % са задържани с наркотични вещества през минали години.
По-характерни престъпления , свързани с НВ:
При извършени на 13.05.2015 год. Процесуално-следствени действия в дома на жител на с.Лале, общ.Момчилград, е установено помещение, пригодено за отглеждане на растения от рода на конопа. Открити и иззети са 10 саксии, засадени с канабис, кварцова лампа, 2 вентилатора, течни и сухи торове, прекъсвач с таймер и термохидрометър. В двора на къщата са установени и иззети 826 стръка опиев мак с височина до 40 см. Образувано е досъдебно призводство.
  При проведени на 26.08.2015 г. процесуално-следствени действия в дворно място и постройка в с.Черничево, общ.Крумовград, са установени и иззети 27 стръка растения с височина от 0.15 до 2.5 м. 3 кг суха листна маса, реагиращи при направения полеви тест на марихуана.
На 03.09.2015 г. в РУ Ардино е образувано незабавно производство срещу 21-годишен жител на с.Бял Извор, общ.Ардино, затова, че в землището на селото посял и отглеждал канабисови растения - 68 стръка, с тегло около 45 кг. Същият е установен в момент когато поливал въпросните растения.
Установени са лица от една фамилия в Кърджали, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества, сводничество и кражби. С дрогата лицата се снабдявали от гр.Пловдив, докъдето пътували придружавани от наркозависими лица, с цел избягване документирането на престъпна дейност на някой от членовете на въпросната фамилия.  В хода на работата за документиране на престъпна дейност са образувани 7 досъдебни производства. Иззети са дози хероин от лица употребяващи дрога, а на 27.08.2015г. при проверка на влизащ в гр.Кърджали лек автомобил и лични обиски на пътниците, в косата на лице от женски пол са установени укрити две пакетчета, съдържащи светло кафяво прахообразно вещество с общо тегло 16, 84 г, което при направения наркополеви тест реагира на хероин. При последвали процесуално-следствени действия в имоти, ползвани от лицата, са установени електронни везни и материали за опаковка и употреба на наркотични вещества. На лицата са повдигнати обвинения и са взети постоянни мерки за неотклонение, съответно „задържане под стража” и парична гаранция в размер на 1500 лева.
Установените 487 извършители на криминални престъпления, извършени през 2015 година, са със 70 повече в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предходни периоди са установени още 98 лица. Най-активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. Относителният им дял е увеличен с 8%. Делът на безработните – 46 %, е намален с 6 пункта. От общия брой извършители, установени през периода – около 57 %, са с минали осъждания. Относителният им дял е запазен. Тази категория граждани са извършили 56 % от разкритите престъпления. Намален е броят на престъпленията, извършени в съучастие. Делът на тези престъпления е 6%. След употреба на алкохол са извършени 29% от разкритите през годината престъпления. Най-голям е броят на неграмотните извършители, чийто дял - 39 %, бележи незначителен ръст.
При потърпевшите, най-уязвими са лицата на възраст над 40 години.

Противодействие на икономическата престъпност
Коефициентът на престъпност на икономическите престъпления е увеличен от 64 на 100 000 души, на 71 през 2015 година.
 Регистрираните 108 престъпления бележат ръст с 11 броя, равняващ се на 11 %. Най-голям е делът на документните престъпления, следвани от престъпленията против стопанството, престъпленията против собствеността, престъпленията против интелектуалната собственост.
 Престъпленията против стопанството са увеличени с 12 броя.
 Спад се отчита при престъпленията против собствеността – с 4 деяния.
 Документните престъпления запазват броя си от предходната година.
 Разкритите 44 икономически престъпления бележат увеличение с 14 броя, а разкриваемостта им 41 % , ръст с 10 пункта. Разкрити са още 21 деяния, регистрирани през предходни години.  
 В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода престъпления против стопанството – 22 бр., следвани от документните престъпления – 9 и престъпленията против собствеността - 5 деяния. Разкрит е единственият регистриран подкуп, предложен на  полицейски служители. На 28.02.2015 год., жител на общ.Крумовград, предложил подкуп в размер на 20 лева на полицейски служители за да не извършат действия по служба, а именно да не съставят акт за установяване на административно нарушение за управление на МПС с превишена скорост. Факт са две осъдителни присъди за извършени данъчни престъпления.
Подобрена е дейността по противодействие разпространението на акцизни стоки без и с неистински акцизен бандерол. При проведените множество операции са иззети 129 877 къса цигари, 19 кг нарязан тютюн и 75 литра наливен алкохол. Иззетите количества цигари са почти четири пъти повече в сравнение с 2014 г.                       
Коефициентът на криминогенна активност е увеличен.  Установените 46 извършители на икономически престъпления са с 16 повече. Установени са и други 24 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически деяния са лицата на възраст над 40 години.
Извършителите с минали осъждания са 40 % от общо установените през периода лица. Тази категория са автори на 43% от разкритите икономически престъпления. В съучастие са извършени 7.7 % от разкритите престъпления по линията.
През периода не са регистрирани престъпления свързани с културно-историческото наследство.
Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления, извършени през периода, са 47 при 49 през предходната година. Тази категория лица са извършили 68 противоправни деяния, с 6 повече от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите.. По-характерни примери на криминални прояви са поредица кражби на монети от кафе машини. Деянията са дело на 3 непълнолетни лица, две от които настанени във Възпитателно училище интернат. 
Докато при непълнолетните извършители се забелязва спад с 9 % (от 32 на 29 през 2015 г.), при малолетните извършители се отчита незначителен ръст - от 17 на 18 през 2015 г.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления, бележат спад – от 38 на 28 деяния. Пострадалите 29 лица са с 10 по-малко. От тях малолетни са 14 лица. Преобладават кражбите. 
          
Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността
Важен елемент от оперативната обстановка, характеризиращ активното участие на охранителния състав в опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите са престъпленията, извършени на обществени места. Извършените на обществени места 465 престъпления  са намалени със 7 броя. Делът им е 55 %. От тях са разкрити 322 престъпления, при 69 % разкриваемост, бележеща ръст с 13 пункта, а в абсолютни стойности с 57 деяния. По-голямата част от престъпните деяния – 59%, са извършени на територията на градовете и най-вече в областния център, където са регистрирани 40 % от престъпленията. 
Броят на хулиганствата – 5, е намален с 4 броя.
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на 213 масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения на обществения ред. Не са допуснати нарушения, ПТП и инциденти и при провеждане на абитуриентските тържества.
Проведени са 1234 специализирани полицейски операции с участието на 4 854 служители.  Извършени са 748 проверки на чужди граждани и 674 на места за обществен подслон. 
През 2015 год. са регистрирани 516 пътнотранспортни произшествия, от които 155 тежки ПТП с 4 убити и 204 ранени граждани. Сравнението с 2014 г. показва ръст с 5 броя на тежките ПТП, намаление на убитите с 3, а на ранените с 2 лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) бележи ръст с 15 броя.
В населените места са възникнали 318 ПТП (62%) с 99 ранени (49% от ранените).
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 34 % от всички произшествия, при които са ранени 90 лица (44%). Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 21 % от ПТП с 1 убит и 10 ранени (20%); и неспазването на дистанция с 8% от ПТ с 6 ранени (3%) лица. Управлението на МПС след употреба на алкохол е станало причина за 8 % от ПТП с 1 загинал и 17 ранени (8 %) граждани.
Основните причини за ПТП, при които са пострадали граждани, са както следва:
- сблъскване между МПС е причина за 217 от ПТП, при които са убити 2 и ранени 73 граждани;
- блъскане в крайпътно съоръжение, дърво, стълб, предпазна ограда, препятствие на пътя или в скат е причина за 107 ПТП, с 45 ранени;
- блъскане в спряно или паркирано ППС е довело до 64 ПТП с 1 ранен;
- блъскане на пешеходец е причина за 39 ПТП, при които е убито 1 и са ранени 41 лица;
- преобръщане на МПС е причинило 34 от ПТП, с 1 убит и 33 ранени граждани.
  Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
В административно-наказателната дейност най-голям е броят на санкционираните водачи за нарушения на допустимата скорост, следван от неправилно спиране и паркиране, неспазване на предимство, знаци и сигнали и нередовни документи.
В ТЗ „Български документи за самоличност” през 2015 година са издадени 69529 паспорта, 30740 лични карти и 7260 свидетелства за правоуправление на МПС. За констатирани нарушения на Закона за българските лични документи са съставени 6081 акта.

Превантивна дейност
В изпълнение на стратегията “Работа на полицията в близост до обществото” продължават дейността си изградените местни комисии за обществен ред. Разработени са 38 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Домашното насилие е проблем, който засяга всички социални групи. Все още  малка част от жените го признават пред полицията, която за тях е повече санкционираща, отколкото подкрепяща организация. Съвместно с Народно читалище “Обединение 1912 г.” Кърджали и фондация “Български фонд за жените”, в РУ-Кърджали e разработен проект: „Център за консултиране и подкрепа на жени-жертви на насилие”. През 2015 година полицейските и младши полицейските инспектори са работили по 53 преписки за домашно насилие, изпратени на прокуратурата за компетентно отношение.
По случай празника на полицията – 8 ноември, е проведен Ден на отворени врати, в който на ученици и граждани на Кърджали са демонстрирани уменията на полицейските служители при задържане на правонарушители, работа със служебно куче при откриване на наркотични вещества, както и оръжието и помощните средства на въоръжение в МВР.
 Разширен бе броят на населените места, в които са проведени срещите на полицейските инспектори и младши полицейските инпектори пред обществеността. На срещите бе поставен акцент на прозрачността на работата на полицията, проблемите, които стоят за решаване в обслужваните райони и очакваното съдействие от населението за преодоляване на негативните процеси. На преобладаващата част от срещите присъстваха отговорни полицейски служители, кметове на населени места, общински съветници, директори на училища, представители на местния бизнес и др. 
 С цел проучване обществената удовлетвореност на полицейските органи и осъществяване на обратна връзка с населението е изготвена анкета за конкретизиране на местни проблеми.
Актуализирано е работното време на полицейските служители и е променена разстановката на нарядите, с цел гарантиране на оптимално полицейско присъствие и реагиране в района на обслужване, най-вече през тъмната част на денонощието и през почивните и празнични дни.
Проведени са множество информационни кампании във връзка с т.нар. «телефонни» измами, извършени по класическия механизъм «катастрофа с жертва».
Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на битовата престъпност са проведени  срещи с кметовете на общини и кметства, на които са запознати с планираните мерки за овладяване на този вид престъпност. Проведени са разговори в насока осигуряване видеонаблюдение на входно-изходните артерии в общините, възлови кръстовища и критични точки. Всички кметове изразяват подкрепа за изграждане на подобно наблюдение с уверението, че ще бъдат планирани средства в бюджетите на съответните общини.
Ежеседмично се посещават самотно живеещите възрастни хора, като при разговорите с тях се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, както и за недопускане паленето на сухи треви и храсти в градините. Разяснява им се, при засичане на съмнителни лица трябва да уведомяват кмета или да сигнализират в РУ. Разработени са информационни материали с превантивен характер за повишаване вниманието на гражданите върху необходимостта от предприемане на действия, свързани с гарантиране на сигурността на домовете и включващи съвети за предпазване на живота, здравето и имуществото им от престъпни посегателства. Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места.
 При проведените срещи с населението в селата, полицейските инспектори предупреждават собствениците на животни да не ги оставят да пашуват безнадзорно, с оглед недопускане унищожаването на селскостопанската продукция, а и като превантивна мярка срещу кражби на добитък.
Няма извършени тежки криминални престъпления в домове на самотно живущи възрастни хора в малките населени места.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани специализирани полицейски операции по различни направления на дейност.
Периодично са изготвяни графици за посещения на ръководния състав от РУ в населените места, за прием на граждани по лични и обществени проблеми, както и проблеми, отнасящи се до работата на полицейските служители, обслужващи района.
Изнасят се лекции и беседи в учебните заведения от полицейските инспектори, инспекторите от Детска педагогическа стая и служители от Пътна полиция, чрез които учениците се запознават с работата на полицейските органи, различните видове престъпления и нарушения на обществения ред и противодействието срещу тях, вредата от наркотичните вещества и алкохола, правилата за движение по пътищата и пътнотранспортния травматизъм.
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества се привличат училищните ръководства, а също така се търси и по-широка обществена подкрепа по проблема. В тази област продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали. Работи се основно с младежката структура на Общински съвет по наркотични вещества с оглед прилагане на метода „връстници обучат връстници” при реализиране на превантивна дейност за употреба на наркотични вещества.
Подобрено е взаимодействието с отделите „Закрила на детето” към общините в региона, особено по отношение на децата в риск. Проведени са 2 екипни срещи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Взаимодействано е с Центровете за обществена подкрепа в четири общини, които също са партньори в работата с деца от рискови групи, деца в риск и техните семейства.
В изпълнение на програмата „Работа на полицията в училище”, съгласувано с училищните ръководства, са изнесени 237 лекции, по теми за противоправно поведение от малолетни и непълнолетни. Освен инспекторите от Детска педагогическа стая в изнасянето на лекции бяха включени служители от Охранителна и Пътна полиция.
Сред населението на област Кърджали е проведена анкета с цел идентифициране на проблемите на населението в областния център, общинските центрове и малките населени места. Анкетите са анализирани и обобщени, а нерешените проблеми на населението, залегнаха в плановете за работа на полицейските инспектори  и младши полицейските инспектори.
Периодично са извършвани проверки на фирмите, осъществяващи дейност по ЗЧОД в учебните заведения, като е акцентирано на осъществявания пропускателен режим в училищата и задължението да се проверяват съмнителни лица и такива с обемисти пакети и предмети.
С цел недопускане на провокации и за бърза и своевременна намеса при възникване на критични ситуации, е проведена среща с лидерите на ромската етническа общност. Обсъдени са въпроси,  свързани  с необходимостта от взаимодействие и своевременна комуникация между представителите на различните етнически общности и органите на  МВР  с оглед превенция и предотвратяване на евентуални конфликти.
Представители на ОДМВР Кърджали участват в междуведомствена комисия за обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура на областта, общинските съвети по наркотични вещества, областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и Зонално жандармерийско подразделение Кърджали, служители на които взеха участие в провеждани по различни поводи специализирани полицейски операции и са изградени съвместни наряди.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. По отношение на „Организация на движението, пътния контрол и превантивната дейност” служителите на ОДМВР-Кърджали са участвали в 241 комисии съвместно с представители на общините и Областно пътно управление-Кърджали във връзка с подобряване на безопасността на движение на територията на региона.
Издадени са 75 писмени становища по проекти за „Организация на движението” и „Временна организация и безопасност на движението” на крайпътни обекти, ремонтни и възстановителни работи.
Към стопаните на пътищата в региона са направени 21 предписания за подобряване на организацията на движението и отстраняване на недостатъците във вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и пътните принадлежности.
Във връзка с възникналата през м.март 2015 г. вследствие на обилните снеговалежи усложнена обстановка на територията на област Кърджали, бе приведен за работа оперативния щаб на ОДМВР-Кърджали, съгласно плана за извънредни ситуации. Всичката високопроходима техника на ОДМВР-Кърджали бе въведена в експлоатация. Служители на дирекцията оказваха съдействие на екипите на Държавните горски стопанства, пътноподдържащите фирми и ЦСМП. Изготвена бе разстановка на патрулите и сприрано движението на автомобили с оглед осигуряване на възможност за почистване на пътищата от специализирана снегопочистваща техника. Затворените пътища са сигнализирани. Автопатрулите са съдействали за спазване на въведените ограничения за движение на МПС по пътищата в областта. Поддържана е връзка с кметовете на общини и населени места за информиране за състоянието на пътната обстановка и необходимостта от оказване на помощ. Служители на МВР са участвали в издирването на лица, с които близките им нямат връзка. Установени са няколко такива лица, отседнали при роднини и в питейни заведения. Създадена бе организация за посещение на местопроизшествия и обходи в населените места с цел опазване имуществото на гражданите, както и следене за нивото на водата в микроязовирите, речните корита и дерета.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността
Работата на структурните звена, въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Ограничаване на битовата престъпност, с акцент домови и вломни кражби и измами.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Усъвършенстване организацията по наблюдение и ранното установяване на гастролиращ криминален контингент, с цел получаване на изпреварваща информация и прилагане на ефективни мерки за противодействие. Взаимодействие с ОД на МВР в страната при обмена на изпреварваща информация за състава, почерка и движението на групите.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването. Подобряване на екипния принцип на работа.
Превенция на насилието срещу деца. Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на младежката и детска престъпност.
Разширяване и усъвършенстване формите на превантивната дейност и подобряване сътрудничеството с органите на местна власт и управление, гражданите и неправителствени организации за работа с рискови социални групи.
Извеждане на комплекс от мероприятия, свързани с наблюдение на оперативната обстановка във връзка с отварянето на ГКПП „Маказа”;
Ограничаване на нелегалната миграция и незаконното пребиваване на чужди граждани на територията на региона.
Обезпечаване на обществения ред и сигурност при произвеждането на изборите за президент на Р.България. Недопускане “купуването на гласове”.

 


 

 23 май 2017 | 16:36