МВР

ОД Кърджали

 

Резултати от дейността на РДПБЗН-Кърджали за осемте месеца на 2016 година

12 сеп 2016

По линия на Превантивния контрол
1.Проверени 63 обекта, съхраняващи опасни химични вещества.
Със заповед на областния управител и утвърден график от 12.09.2016 г.  започват проверки на складовете за пестициди.
2.Проверени 5 общини относно съхранението и състоянието на запасите от средствата за индивидуална защита, проверени са 19 обекта за колективна защита.
3.Извършени 177 проверки в рамките на междуведомствени комисии на обекти, засегнати от бедствия и аварии.
4.Проверени 74 потенциално опасни водни обекти.
5.Предписани мероприятия при проверки: 270 бр.
Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност
1.Извършени комплексни, контролни и тематични проверки в 1541 обекта, при 1681 за 2015 г. Отделно от това са извършени 350 проверки в обекти по отношение на контрол на предписани мероприятия.
2.Съвместно с други служби на МВР са извършени 111 проверки при 65 за 2015 г.
3.По сигнали на граждани са извършени 8 проверки, а по искане на заинтересовани лица 95 проверки.
4.Констатирани 1053 нарушения, връчени са 474 протокола и разпореждания с предписани 957 мероприятия, при 546 протокола и разпореждания и 1136 мероприятия за 2015 г. Връчени са 121 констативни протокола при 108 за 2015 г.
5.Връчени са 93 АУАН при 58 за 2015 г.
6.Приложените ПАМ са 12 при 42 за 2015 г.
7.Издадени са 46 становища по ЗУТ при 75 за 2015 г. Служители на РД „ПБЗН” са взели участие в 28 приемателни комисии. Изпратени са 12 уведомителни писма до институции във връзка с нарушения попожарната безопасност и защита на населението.
За учебната 2015/2016 г. бяха изградени 38 МПО „Млад огнеборец“ с общо 458 члена при 37 отряда с 442 члена за учебната 2014/2015 г. От 15.09.2016 г. ще бъде даден старт на кампанията по набирането на нови членове. Ще стартира и формирането на отбори по учебни заведения за участие в ученическите състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Пожарогасителна и спасителна дейност
За периода от 01.01 до 31.08.2016 г. при РД „ПБЗН” са регистрирани 595 произшествия при 995 за същия период на 2015 г., или намаление на броя на произшествията с 40 %.
Намалението се дължи основно на по-благоприятните метеорологични условия през зимния сезон в сравнение с 2015 г., когато снеговалежите от месец март доведоха до обявяване на бедствено положение на територията на областта.
Разпределение по видове:
1.Пожари - 296 при 306 за 2015 г., от тях със загуби – 70 срещу 81, без загуби – 226 срещу 225.
2.Осъществена спасителна дейност – в 299 бр. произшествия при 689 за 2015 г. – спад повече от два пъти.
Допълнително са осъществени 10 дежурства с пожарна и спасителна техника, регистрирани са и 38 лъжливи повиквания, срещу съответно 14 и 58 бр. за 2015 г.
За периода РД „ПБЗН” е оказала помощ на съседни региони за 7 произшествия и ни е оказана такава за 4 произшествия.
Видимо делът на пожарите и осъществената спасителната дейност е относително равен - съответно 49.7% и 50.3%. За сравнение през 2015 г. водещ е делът на осъществената спасителната дейност – 69 % от общия брой произшествия.
По причини - за периода водещ е делът на пожарите поради „небрежност при боравене с открит огън“ – 58% от общия брой пожари, следван от „неправилно ползване на отоплителни уреди“ – 18% и „късо съединение“ – 10%.
По отрасли - делът на произшествията в отрасъл „жилищно стопанство“ е водещ – 36% от общия брой произшествия, следван от отрасъл „транспорт“ – 19% и отрасъл „селско стопанство“ – 18%. От пожарите на открито са унищожени горски масиви 1501 дка, сухи треви и храсти 996 дка и горска постеля 15 дка.
От началото на годината при пожари са пострадали 4 човека, няма загинали. За същия период на 2015 г. са загинали 2-ма и са пострадали 5 човека.
1.На 25.01.2016 г., пожар в лек автомобил в гр. Кърджали, пострадал мъж на 50 г.
2.На 08.03.2016 г., пожар в къща в с. Кокошане, общ. Кърджали, пострадали мъж на 54 г. и жена на 46 г.
3.На 20.03.2016 г., пожар в хипермаркет „Била“ в гр. Кърджали, пострадала жена на 53 г.
На територията на областта има изградени 5 доброволни формирования – при община Крумовград с 15 члена, при община Джебел с 10 члена, при община Ардино – 6 члена, при община Кирково – 7 члена и при община Момчилград – 7 члена. Предстои регистриране на ДФ при община Черноочене с 6 члена. Нов момент е, че за формированието при община Джебел бяха осигурени и доставени защитни средства – по 2 комплекта защитни дрехи по евронорма, каски, ръкавици, ботуши, високи кожени обувки и защитни очила. Още една особеност - формированието при община Кирково е съставено изцяло от бивши служители на РС „ПБЗН” - Подкова.

 

 23 април 2020 | 15:19