МВР

ОД Кърджали

 

РъководствоДиректор на РД "ПБЗН"

Комисар Сергей Заимов

Сергей Заимов е роден на 26.03.1966 година в село Дрангово, община Кирково. Завършил е факултет „Противопожарна охрана” в Академията на МВР с образователно - квалификационна степен „магистър”, специалност „Противопожарна техника и безопасност”. В системата на МВР е на работа от 1.09.1991 година, като е преминал през всички нива на кариерното израстване. В продължение на 11 години оглавява пожарната служба в Подкова. В регионалната дирекция в Кърджали е от 2006 година, първо като началник на група, а след това и като началник на сектор.
От 16.07.2015 година е временно преназначен за директор на РД “Пожарна безопасност и защита на населението”.
На 25.02.2016 г. е назначен за титуляр на длъжността директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението"-Кърджали.
Семеен, с едно дете.

Приемен ден: понеделник от 15:00 до 17:00 часа.
Адрес: гр.Кърджали, бул. "България" 41, ет. 6
Тел.: 0361/69266
e-mail: [email protected]