МВР

ОД Кърджали

 

Спасителни действия при пътни произшествия с пострадали хора и възникнали пожари

15 дек 2017

Във връзка със зачестилите пътнотранспортни произшествия на територията на област Кърджали със загинали и пострадали хора и възникнали пожари, ръководството на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали призовава водачите на моторни превозни средства за спазване на следното:

 Автомобилът, с който пътувате, следва да бъде с проверени и обезопасени електрическа, горивна и охладителна системи, и задължително да е оборудван с изправен пожарогасител;

 При възникване на пътнотранспортно произшествие позвънете на телефона на единната спасителна система за спешни повиквания – 112, като съобщите:

1.Кой се обажда (Вашето име);
2.Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: “катастрофа”, има ли пострадали или застрашени хора, след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка, място, местност или друго, по което да могат да се ориентират спасителните екипи);
3.Ако има ранени хора, посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията.

Опитайте се да потърсите помощ от преминаващи хора, автомобили или близки обекти.
Важно е да знаете, че първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората! Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си до пристигането на екипите за спешно реагиране, като преди всичко установите дали пострадалите имат наличие на самостоятелно дишане, запазена сърдечна дейност, нараняване с обилно кръвотечение, счупени кости и признаци на други тежки увреждания. Ако обстоятелствата налагат пострадалият да бъде пренесен на безопасно място, поставете го върху твърда подложка /дъска/. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалия на по-голямо разстояние, бъдете много внимателни и избягвайте резките движения.
При липса на дишане чрез извиване на главата максимално назад ще осигурите дихателен път на пострадали. 
Чрез притискане на "сънната" артерия по предно- страничната част на шията установете наличие или липса на пулс. Започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута при липса на пулсации.
При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране.
Когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, във всички случаи е необходимо да се постави в странично стабилно положение.

 Първоначални действия при  ПТП, ако сте блокирани в автомобила си и/или сте пострадали:
1.По възможност се евакуирайте от превозното средство;
2.Ако има други пътуващи с Вас им помогнете да се евакуират, при невъзможност за това (ако те са затиснати от конструкцията на автомобила), не предприемайте рисковани мерки по тяхното освобождаване;
3.Изчакайте помощта на компетентните органи;
4.Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник- 30 м за градски условия и 100 м за извънградски условия;
5.Откачете клемите на акумулатора;
6.Не пушете и избягвайте всякакви източници на възпламеняване (запалки, кибрит и др.), защото може да има неконтролируемо изтичане на гориво;
7.Ако сте затиснати от конструкцията на автомобила, не се движете;
8.За погасяване на възникнал пожар използвайте пожарогасителя в автомобила.
Това се прави по следния начин:
- Издърпайте обезопасяващия щифт;
- Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;
- Дръжте здраво насочващото устройство.
Спрете гасенето на пожара, ако това застрашава живота Ви.
9.Ако злополуката е с транспортно средство, превозващо опасен товар, избягвайте допира с товара и по възможност се отдалечете на безопасно разстояние.Регионална дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението” - Кърджали

 15 декември 2017 | 14:37