МВР

ОД Кърджали

 

20 яну 2020

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност ; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението.


Справки за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачените документи.

Световен ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.
   
Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски:

             Уважаеми съграждани,

На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни  водачи, пешеходци и пътници.
           Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.
           Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.
Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.
            Нека се движим безопасно!
            Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
            Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!

                                                             Министър:                                                                                                                                                                                                                                Христо Терзийски

08 ное 2020

8 ноември - професионален празник на българската полиция

Поздравление по случай празника от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поздравявам Ви  по случай 8 ноември – професионалния празник на българската полиция, който има своята дългогодишна традиция и история.
Тази година пазителите на закона и реда в обществото  отбелязват деня на Свети Архангел Михаил  в сложна обстановка, в условията на епидемия, което изисква максимална мобилизация от полицейските служители да отговорят адекватно на очакванията на гражданите, да пазят живота, здравето, имуществото и сигурността им.
Затова професията на полицая е не просто работа, а мисия, свързана с изискванията на обществото да живее достойно, свободно и справедливо. В много голяма степен авторитетът на нашата институция зависи от усилията на всеки полицейски служител да отговори на високите стандарти, които поставя професионалното му поприще. По случай празника отдаваме заслужено уважение към всекидневната дейност на полицаите, в която работното време и почивните дни са често пъти условни понятия.
Отправям искрени пожелания за много здраве, добруване и късмет на Вас и семействата Ви, да сме солидарни в трудните моменти и заедно да преодоляваме изпитанията. 

Честит празник и  успехи във всяко начинание!


Историческа справка


Историята на полицията в Кърджалийска област започва през месец октомври 1912 година, когато е създадено  Кърджалийското околийско управление. Със заповед от 12.10.1912 година на Министерството на вътрешните работи и народното здраве бил командирован Ради Попов  да устрои административно-полицейската служба в Кърджали и околията. Околийското управление било ръководено от околийски началник /управител/. Той бил назначаван със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве по представяне от окръжния началник /областния директор/. Представяното лице трябвало да има държавно-административно, правно или военно образование и 30-годишна възраст.  Околийският началник бил пряко  подчинен на окръжния управител и изпълнявал заповедите му. Като такъв той бил негов помощник и заместник в околията. 
Непосредствено на околийския началник били подчинени полицейските органи. Полицията имала задача да поддържа обществения ред и вътрешната безопасност, да пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави и общественото здраве, да предотвратява и открива престъпления, да събира доказателства, да залавя престъпници и да ги предава на властите. При болестни епидемии съдействала на здравните органи за провеждане на профилактични и ограничителни мерки, а на общинските власти – за прилагане на комунално-битовите и благоустройствените наредби и правилници.
По полицейските работи околийският началник имал помощник, който до 1934 година се наричал пристав, до 1937 година – инспектор и след нея – началник. Полицията в Кърджалийското околийско управление била пеша и конна. На Кърджалийското околийско управление била подчинена и частната полиция на минното акционерно дружество „Пирин“.
За нормалното функциониране на полицейската служба в околията тя била разделена на 4 полицейски участъци със седалища Кърджали, Стремци, Мост и Комунига. През 1939 година полицейски участък останал само в Кърджали, а в другите три населени места подучастъци. В участъка в града работили 5-ма старши и 35 младши стражари.
На 22.02.1920 година с Постановление на Министерския съвет е създадено Мастанлийско окръжно управление. От август 1925 година към него била присъединена Кърджалийска околия, която дотогава била в Старозагорски окръг. Мастанлийското окръжно управление просъществувало до 1934 година, когато с Указ №179 страната била разделена на области и окръгът попаднал в Старозагорска област.

06 ное 2020

Полезни съвети за безопасно шофиране при зимни условия

Основните препоръки на пътна полиция за безопасно шофиране при зимни условия:

- използване на гуми, предназначени за зимни условия, или на гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март съгласно ЗДвП;
- оборудване на 3- и 4-колесните МПС със задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлооотразителна жилетка;
- оборудване на превозните средства и с други средства за безопасно пътуване през зимата като: вериги за сняг, одеяло, лопатка, зарядно за акумулатор, въже за теглене;
- зареждане с антифриз,
- замяна на течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат,
- проверка на изправността на отоплителната система;
- преглед на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство;
- добавяне на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците;
- използване на пешеходните подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане;
- използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди задължително при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
- препоръки за водачи на индивидуални електрически превозни средства и други препоръки.
 

02 ное 2020

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО