МВР

ОД Кърджали

 

20 яну 2020

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност ; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението.


Справки за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачените документи.

Лято 2020 г. в област Кърджали: Без загинали деца при пътни произшествия

През летните месеци основните причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия (ПТП) са движението с несъобразена скорост, отнемането на предимство, неправилните маневри (внезапна промяна посоката на движение, навлизане в насрещното движение), шофирането в условия на преумора, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или алкохол, навлизане в участъци, забранени за движение на определени категории превозни средства.
През периода 1.01. – 31.05.2021 г. на територията на ОДМВР-Кърджали са настъпили 107 ПТП, при които има 2-ма загинали и са ранени 57 участници в движението по пътищата. Най-голям – 35, е броят на ПТП от вида сблъскване между МПС, при които е загинал 1 и са ранени 18.
При ПТП с единични МПС (самокатастрофирали) броят на произшествията е 34, а на ранените – 10.
При ПТП от вида блъскане на пешеходец са настъпили 9 ПТП с 1 загинал и 8 ранени.
При ПТП от вида блъскане на велосипедист инцидентът е 1, без загинали и 1 ранен.
При ПТП от вида блъскане на животно инцидентите са 6 без загинали и ранени.
Най-голям брой тежки ПТП – 44 (100% от всички 44 ПТП през петте месеца), са допуснати поради нарушения на водачите. При тези ПТП са загинали 2-ма (100% от всички) и са ранени 57 (100% от всички 57 ранени през петте месеца) участници в движението по пътищата.
Поради нарушение на пешеходци на територията на ОДМВР-Кърджали не са настъпили ПТП със загинали и ранени.
През първите пет месеца на 2021 г. по вид на пътя травматизмът е разпределен, както следва: 24 ПТП с 1 загинал и 10 ранени на първокласни пътища, 17 ПТП с 15 ранени на третокласни пътища, 8 ПТП с 6 ранени на второкласни пътища, 7 ПТП с 6 ранени на общински пътища.
През петте месеца на 2021 г. най-голям е броят на ранените в часовите интервали между 7:00 ч. и 8:00 ч.(7) и между 16:00 ч. и 18:00 ч. (6).
Настъпилите ПТП с участие на деца през периода 1.06.2020 г. до 31.08.2020 г.(лятна ваканция), сравнен със същия период на предходната година, са следните: общо са настъпили 8 ПТП, без загинали и с 9 ранени за летните месеци на 2020 г. и 9 ПТП, с 1 загинал и 8 ранени деца за летните месеци на 2019 г. През летните месеци на 2020 г. най-много са пострадалите деца като пешеходци - 4, като пътници - 3, като водачи – 2. Пет са ранените при ПТП на кръстовище.

 


17 юни 2021

Седем деца са загинали при пътни произшествия през миналото лято в страната

Препоръки за безопасността на подрастващите по време на ваканцията

През 2020 г. в тежки пътнотранспортни произшествия за загинали 22 и са ранени 883 деца, като в сравнение с 2019 г. (33/1136) загиналите са по-малко с 11, а ранените – с 253.
От 1 юни до 31 август 2020 г. на територията на страната са настъпили 1889 тежки ПТП (или 33% от общо 5710 тежки произшествия през 2020 г.), при които са загинали 133 (или 29% от общо 463 загинали през 2020 г.) и са ранени 2381 (или 33% от общо 7121 ранени през 2020 г.) участници в движението по пътищата, като в сравнение с периода на 2019 г. (2063/204/2654) произшествията са по-малко със 174, загиналите – със 71, а ранените – с 273. По месеци разпределението на тежките ПТП е: август – 687; юли – 660; юни – 542; на загиналите – август – 52; юли – 42; юни – 39; на ранените – август – 870; юли – 852; юни – 659.
В периода 1 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. при пътни инциденти са загинали 7 деца или 32% от всички 22 загинали през годината деца и са ранени 381 деца или 43% от всички 883 ранени през годината деца. За сравнение, през същия период на 2019 г. загиналите при тежки ПТП деца са 13, а ранените – 407.
Най-често през периода юни – август 2020 г. децата са получили наранявания или са загинали в тежки ПТП като пешеходци и пътници, а най-голям е броят на пострадалите подрастващи във възрастовите групи 15 – 17 години и 10 – 14 години.
При децата до 6-годишна възраст 2 са загинали като пешеходци, а най-много – 44, са ранени като пътници, отчитайки, че в тази възраст грижата и контролът за децата са пряк ангажимент на родителите или лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието на подрастващите.
Няма загинали при ПТП деца на възраст 6 – 9 години, а най-голям е броят на ранените в тази възрастова група при участието им в движението по пътищата като пътници (30).
При децата между 10- и 14-годишна възраст има по един загинал пешеходец и пътник, а най-често подрастващите в тази възрастова група са били ранявани като пътници (43).
Две от трите загинали при ПТП деца на възраст между 15 и 17 г. са били водачи, а най-голям е броят на ранените деца-пътници (67) в тази възрастова група.
Ранените 184 деца-пътници съставляват 48% от всички 381 ранени в този период деца. Ранените 67 деца-пътници на възраст между 15 и 17 г. съставляват 36% от всички ранени деца-пътници (184), а тези до 6 години (44) – 24% от 184 ранени деца-пътници. Минимална е разликата между ранените деца-пътници до 6 г. с тези на възраст от 10 г. до 14 г. – (43 ранени или 23% от 184).
Най-често като пешеходци са ранявани деца на възраст 10 – 14 г. – 34 или 34% от общо 100 ранени деца-пешеходци. С малка разлика са ранените деца до 6 г. (28) и от 6 до 9 г. (24).
Най-сериозен е травматизмът при децата-водачи на възраст 15 – 17 г. – 45 ранени, и при децата-водачи между 10- и 14-годишна възраст – 35 ранени.
Най-често децата са били ранявани като водачи на велосипеди – 55 или 57% от общо 97 ранени деца-водачи; като водачи на мотоциклети – 24 или 25% от общо 97 ранени деца-водачи; 6 – като водачи на леки автомобили; 5 – като водачи на мотопеди; 2 – като водачи на друг вид четириколесно превозно средство; 1 – като водач на товарен автомобил, и др. Следва да се отбележи, че децата-водачи на мотоциклет, лек или товарен автомобил и др., се явяват неправоспособни предвид регламентираната в Закона за движението по пътищата минимална възраст за придобиване право за управление на изброените МПС, отнесени към съответните категории. Нерядко пострадалите при тежки ПТП деца-водачи на мотопеди също били неправоспособни независимо от навършената минимална възраст за управление на тази категория превозни средства.
При ТПТП от 1 януари 2021 г. до 31 май 2021 г. са загинали 4 деца (през периода на 2020 г. – 4 деца) и са ранени 296 деца (за периода на 2020 г. – 250, увеличение с +46 през 2021 г.).
По вид на участник в ТПТП травматизмът при децата е разпределен, както следва:
-пътници – 3 загинали и 154 ранени (за периода на 2020 г. – 4/142);
-водачи – 1 загинал и 41 ранени (за периода на 2020 г. – 0/44);
-пешеходци – няма загинали и 101 ранени (за периода на 2020 г. – 0/64).
През периода на 2021 г. четири деца са загинали като участници в движението по пътищата, броят им е същият спрямо периода на 2020 г. През петте месеца на 2021 г. ранените при ТПТП деца са повече с +46 спрямо периода на предходната година. До май 2021 г. най-голям е броят на загиналите и ранените при ТПТП деца на възраст между 15 г. и 17 г. – съответно 3 или 75,00% от общо 4 ранени деца и 108 или 36,49% от общо 296 ранени деца.
През периода на 2021 г. травматизмът при децата е основно при участието им в движението по пътищата като пътници – 3 загинали и 154 ранени (52,03% от всички 296 ранени деца), като броят на ранените деца-пътници е най-голям за децата на възраст от 15- до 17-годишна възраст (63). Спрямо периода на 2020 г. (4 загинали и 142 ранени деца-пътници) през 2021 г. загиналите деца-пътници са по-малко с -1, а ранените деца-пътници са повече с 12.
От началото на годината до края на май 2021 г. едно дете е загинало, а 41 са ранени като водачи, 20 от които са във възрастовата група между 15 и 17 години. През периода на 2020 г. ранените деца-водачи са 44, нямало е загинали деца-водачи.
Ранените през периода на 2021 г. деца-пешеходци са 101, като те са най-много (33) във възрастовата група между 10 и 14 години. През периода на 2020 г. броят на ранените деца-пешеходци е 64 или по-малко с -37 спрямо периода на 2021 г.

 


17 юни 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кърджали ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на извънредните избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат извънредните избори за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:
 
1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
 
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
 
1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ в Кърджали и Районните управления в областта за дните от 6 юли 2021 г. до 10 юли  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
 
 
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11  ЮЛИ 2021 Г.
 


16 юни 2021

Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

С цел опазване живота и здравето на децата през ваканционния летен период в периода 15 юни – 31 август 2021 г. се провежда традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“
От 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. при гарантиране сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата е планирана допълнителна акция „Безопасен превоз на деца“ за контрол по няколко направления:

-използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;
-правилното използване на обезопасителните системи с цел ограничаване на нарушенията, в т.ч. и на случаите, при които предпазните колани са закопчани, но еластичните ленти не са правилно разположени и/или при ползване не прилягат плътно към човешкото тяло в съответствие с изискванията на производителите на обезопасителните системи (лентата е зад гърба на водача/пътника; механизмът за закопчаване е блокиран с нарочна приставка, а коланът не се използва и др.); 
-пресичането на пешеходците на определените за това места; 
-спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;
-недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки.
При установени нарушения ще се взима отношение на място по ЗДвП.
В обучителни форми с деца и ученици също ще се акцентира върху конкретни препоръки за безопасно поведение на децата като участници в движението по пътищата, свързани с:
-игра на безопасни места;
-управление на велосипед и други видове пътни превозни средства (ППС) – индивидуално електрическо превозно средство, тротинетка, ролери, скейтборд, ховърборд и др., в съответствие с разпоредбите на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) съобразно възрастта на водача;
-правилно движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в ППС;
-разясняване на административнонаказателната и наказателна отговорност при управление на МПС от неправоспособни подрастващи.
През месеците юли и август са предвидени минимум по една специализирана полицейска операция, насочена към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.


16 юни 2021

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО