МВР

ОД Кърджали

 

20 яну 2020

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност ; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението.


Справки за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачените документи.

Осем пожара през ноември, свързани с отоплителния сезон

Експертите със съвети за предотвратяване на този вид произшествия

От началото на месец ноември на територията на областта възникнаха 8 пожара, пряко свързани с отоплителния сезон. Едно от произшествията е със значителни материални щети.
Статистиката на загиналите и пострадалите при пожар през отоплителния сезон показва, че най-уязвимата група хора са възрастните и децата. В тази връзка ето няколко съвета как да се намали рискът от пожар в дома:

• Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.
• Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.
• Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.
• Не оставяйте без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди.
• Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.
• Комините на сградите трябва да се почистват поне веднъж годишно. Не извършвайте това чрез изгаряне на горими материали и леснозапалими течности.
• Почиствайте периодично от наслоявания и прах димоотводните тръби.
• Не използвайте леснозапалими течности за разпалване на печки на твърдо гориво.
• Не поставяйте близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.
• Не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел в близост до горими материали и в контейнери за смет.
• Внимавайте при използването на свещи и цигари, не пушете в леглото.
• След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени.
• Не оставяйте децата сами вкъщи и никога не ги заключвайте.
При възникване на пожар!
• Запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящото жилище.
• Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.
• Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.
• Ако не можете да се евакуирате безопасно, използвайте дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътните около вратата.
• Обадете се на тел. 112 и опишете точното си местоположение. При възможност влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.
• Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате.

ЗАПОМНЕТЕ:
• След като напуснете сградата, не се връщайте обратно.
• Незабавно уведомете пожарникарите, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив!

26 ное 2021

Балотажът за избор на президент и вицепрезидент на РБългария започна и приключи при добър обществен ред в област Кърджали

В спокойна обстановка започна балотажът за избор на президент и вицепрезидент на РБългария в област Кърджали. Полицейски служители от всички структури на МВР са ангажирани в охраната на избирателните секции и обществения ред по време на гласуването. През последната седмица в сектор „Български документи за самоличност“ и паспортните звена в областта са били издадени 12 удостоверения за гласуване. Днес секторът и паспортните звена в Районните управления работят от 8,30 да 19,30 часа и граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, могат да получат удостоверения, с които да упражнят правото си на вот. В деня на изборите няма избиратели, които да са подали заявления за удостоверения за гласуване. След приключване на гласуването изборните материали са предадени в РИК под охраната на служители на МВР.


21 ное 2021

Звената „Български документи за самоличност“ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България

В седмицата преди 21 ноември 2021 г., когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта, или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 16 ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 21 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 20.11.2021 г. (събота) и на 21.11.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

За периода от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г. вкл. ще се издават нови удостоверения.
 
Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание проведени на 14.11.2021 г. са невалидни.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
21  НОЕМВРИ 2021 Г.


17 ное 2021

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО