МВР

ОД Кърджали

 

20 яну 2020

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти и паспорти могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.


Справка за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачения документ.

121 жители на населени места в Община Джебел подадоха заявления за лични документи на мобилни екипи от сектор "БДС"

Две мобилни станции с осем служителки от сектор “Български документи за самоличност“ приеха заявления за лични карти, паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС на жители от 10 населени места в Община Джебел. От изнесената услуга  на 12 февруари се възползваха 121 граждани от селата Припек, Устрен, Ямино, Лебед, Генерал Гешево, Желъдово, Добринци, Великденче, Илийско и Рогозари след предварителна заявка и организация за работа на място.  Служителите от сектор „БДС“ приеха заявления за 92 лични карти, 45 паспорта и 3 свидетелства за правоуправления на МПС, като беше осигурена възможност за плащане на услугите през ПОС терминални устройства. Специалната организация за изнесени мобилни екипи за приемане на заявления за лични документи спестява на гражданите време и средства, като осигурява възможност обслужването да се извърши в ненатоварените периоди. До края на месеца се организира такъв вид услуга във фирми в Кърджали.
Телефоните за подробна информация и заявки за приемане на заявления за лични документи по институции, предприятия и населени места: 0361/ 69 208 и 0361/ 69 355.

На снимките: Моменти от работата на мобилните станции на сектор „БДС“ в населените места в Община Джебел.

14 фев 2020

Екип на сектор „БДС“ с мобилна станция прие 25 заявления за лични документи в областната администрация в Кърджали

Гражданите могат да подменят личните си документи и преди изтичане на срока на валидност

Мобилна станция на сектор „Български документи за самоличност“ работи днес в областната администрация в Кърджали. Служителите от сектора приеха 25 заявления за издаване на лични документи на работещи в областната администрация и членовете на техните семейства. Заявени бяха обикновени поръчки за 14 лични карти и 11 паспорта, петима водачи на МПС се възползваха от възможността да подменят свидетелствата си за правоуправление. На място в областната администрация беше осигурена възможност за плащане на услугите чрез ПОС терминално устройство. 
На 12 февруари 2020 г. два екипа с мобилни станции на сектор „Български документи за самоличност“ ще приемат заявления в няколко населени места в Община Джебел по предварително направена заявка.
ОДМВР-Кърджали напомня на гражданите, че могат да подменят личните си документи преди изтичане на срока на валидност без ограничения. Обслужването на гражданите се извършва без прекъсване от 8,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден. Създадена е организация за прием на документи чрез мобилни станции във фирми, институции, учреждения, населени места след заявка в сектор „БДС“. Освен работещите в съответната организация заявления за лични документи могат да подадат и членовете на техните семейства.
Телефони за заявки: 0361/ 69 208, 0361/69 355.

На снимките: Работният процес в областната администрация в Кърджали.
 

11 фев 2020

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО