МВР

ОД Кърджали

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

03 авг 2018

Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - КЪРДЖАЛИ
- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 5 (пет) вакантни длъжности;
- пожарникар – старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.
 
Прикачени документи Зап.№ 8121К-8295/02.08.2018 г.   (doc - 67,00KB) - 03 авг 2018 10:21

 03 август 2018 | 10:21