МВР

ОД Кърджали

 

Избор на доставчици на хранителни продукти за ведомствен стол на ОД на МВР-Кърджали

25 мар 2021

Условията и сроковете - в прикачените документи.
Прикачени документи Обявление за избор на доставчици   (rtf - 156,00KB) - 25 мар 2021 15:01
Декларация Приложение № 1   (docx - 17,00KB) - 25 мар 2021 15:01
Ценово предложение за група храни А   (docx - 25,00KB) - 25 мар 2021 15:01
Ценово предложение за група храни Б   (docx - 20,00KB) - 25 мар 2021 15:01
Ценово предложение за група храни В   (docx - 18,00KB) - 25 мар 2021 15:01
Ценово предложение за група храни Г   (docx - 19,00KB) - 25 мар 2021 15:02
Ценово предложение за група храни Д   (docx - 18,00KB) - 25 мар 2021 15:02
Ценово предложение за група храни Е   (docx - 20,00KB) - 25 мар 2021 15:02
Ценово предложение за група храни Ж   (docx - 27,00KB) - 25 мар 2021 15:02
Ценово предложение за група храни З   (docx - 20,00KB) - 25 мар 2021 15:02
Ценово предложение за група храни И   (docx - 19,00KB) - 25 мар 2021 15:03
Ценово предложение за група храни Й   (docx - 23,00KB) - 25 мар 2021 15:03
Ценово предложение за група храни К   (docx - 28,00KB) - 25 мар 2021 15:03
Ценово предложение за група храни Л   (docx - 17,00KB) - 25 мар 2021 15:03
Протокол класиране на доставчици СТОЛ   (docx - 32,00KB) - 16 апр 2021 10:01

 16 април 2021 | 10:06