МВР

ОД Кърджали

 

Избор на доставчици на хранителни продукти за ведомствен стол на ОДМВР-Кърджали

16 апр 2021

Условията и сроковете - в прикачените документи.

Прикачени документи Обявление рег.№ 292р-7590-16.04.2021 г.   (rtf - 148,00KB) - 16 апр 2021 11:18
Декларация Приложение № 1   (docx - 17,00KB) - 16 апр 2021 11:18
Ценово предложение за група храни Е ново   (docx - 18,00KB) - 16 апр 2021 11:18
Ценово предложение за група храни И ново   (docx - 18,00KB) - 16 апр 2021 11:18
Ценово предложение за група храни К ново   (docx - 27,00KB) - 16 апр 2021 11:19
Протокол класиране на доставчици   (docx - 25,00KB) - 13 май 2021 09:08

 13 май 2021 | 09:08