МВР

ОД Кърджали

 

Избор на доставчици на хранителни продукти за бюфет към ОДМВР-Кърджали

16 апр 2021

Условията и сроковете - в прикачените документи

Прикачени документи Обявление рег.№ 292р-7555-15.04.2021 г.   (docx - 34,00KB) - 16 апр 2021 11:09
Ценово предложение група храни Е   (docx - 21,00KB) - 16 апр 2021 11:10
Декларация Приложение № 1   (docx - 17,00KB) - 16 апр 2021 11:10
Декларация Приложение № 2   (docx - 14,00KB) - 16 апр 2021 11:10
Ценово предложение група храни В   (docx - 68,00KB) - 16 апр 2021 11:45
Протокол класиране на доставчици за ведомствен бюфет   (docx - 25,00KB) - 11 май 2021 11:52

 11 май 2021 | 11:53