МВР

ОД Кърджали

 

Избор на доставчици на хранителни продукти за бюфет към Областна дирекция на МВР-Кърджали

05 фев 2021

Обявление


Условията и сроковете за участие - в прикачените документи.
Прикачени документи Обявление рег.№ 292р-2657-05.02.2021г.   (docx - 35,00KB) - 05 фев 2021 11:21
Декларация Приложение № 1   (docx - 17,00KB) - 05 фев 2021 11:21
Декларация Приложение № 2   (docx - 14,00KB) - 05 фев 2021 11:21
Ценово предложение група храни А   (docx - 22,00KB) - 05 фев 2021 11:22
Ценово предложение група храни Б   (docx - 29,00KB) - 05 фев 2021 11:22
Ценово предложение група храни В   (docx - 34,00KB) - 05 фев 2021 11:22
Ценово предложение група храни Г   (docx - 20,00KB) - 05 фев 2021 11:22
Ценово предложение група храни Д   (docx - 19,00KB) - 05 фев 2021 11:23
Ценово предложение група храни Е   (docx - 21,00KB) - 05 фев 2021 11:23
Ценово предложение група храни Ж   (docx - 19,00KB) - 05 фев 2021 11:23
Протокол   (docx - 32,00KB) - 10 мар 2021 15:09

 10 март 2021 | 15:09