МВР

ОД Кърджали

 

Основен ремонт и реконструкция на сгради, управлявани от ОДМВР-Кърджали по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

15 авг 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 15.08.2018 г.; Способ за възлагане: събиране на оферти с обява; Пореден номер на преписката-№ 3/2018 г.

Прикачени документи Обява   (pdf - 1,05MB) - 15 авг 2018 11:46
Документация   (pdf - 945,00KB) - 15 авг 2018 11:47
Списък на образци   (docx - 179,00KB) - 15 авг 2018 14:05
Информация за публикувана обява в профила на купувача   (pdf - 1,32MB) - 15 авг 2018 14:06
Протокол класиране   (pdf - 1,89MB) - 05 сеп 2018 17:25
Договор за обособена позиция 2   (pdf - 4,49MB) - 03 окт 2018 16:25
Договор за обособена позиция 3   (pdf - 4,27MB) - 03 окт 2018 16:25
Договор за обособена позиция 4   (pdf - 4,38MB) - 03 окт 2018 16:26
Договор за обособена позиция 1   (pdf - 4,60MB) - 05 окт 2018 15:04

 05 октомври 2018 | 15:04