МВР

ОД Кърджали

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотопеди и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Кърджали, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването ѝ за срок от 12 календарни месеца

27 мар 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 27.03.2019 г.; Способ за възлагане: събиране на оферти с обява; Пореден номер на преписката - №1/2019 г.


Съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава с 3 /три/ дни - до 17,30 часа на 11.04.2019 г.


Прикачени документи Обява   (pdf - 730,00KB) - 27 мар 2019 13:47
Документация   (pdf - 1,15MB) - 27 мар 2019 13:47
Приложения   (doc - 350,00KB) - 27 мар 2019 13:47
Протокол за работата на комисията   (pdf - 304,00KB) - 18 апр 2019 16:16
Договор с рег.№292р-9411/25.04.2019 г.   (pdf - 832,00KB) - 10 май 2019 13:15
Ценово предложение   (pdf - 281,00KB) - 10 май 2019 13:15

 10 май 2019 | 13:15