МВР

ОД Кърджали

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотопеди и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Кърджали, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца

28 мар 2018

Дата на публикуване на електронната преписка-28.03.2018 г. Способ за възлагане: събиране на оферти с обява. Пореден номер на преписката - №2/2018 г.

Съгласно чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти се удължава с 3 дни - до 17,30 часа на 10.04.2018 г.
Прикачени документи Обява рег.№292р-7280/28.03.2018 г.   (pdf - 504,00KB) - 28 мар 2018 15:35
Документация   (pdf - 1,97MB) - 28 мар 2018 15:35
Приложения   (doc - 320,00KB) - 28 мар 2018 15:35
Протокол на комисията   (pdf - 1,17MB) - 13 апр 2018 14:43
Договор   (pdf - 2,30MB) - 03 май 2018 13:55
Техническо предложение   (pdf - 1,02MB) - 03 май 2018 13:56

 03 май 2018 | 13:56