МВР

ОД Кърджали

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотопеди и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Кърджали, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца

24 мар 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 24.03.2017 г.

Спосеб за възрагане: обява за събиране на оферти
Пореден номер на преписката: 2/2017

Протокол на комисията

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Обява

Документация

Образец 1-оферта

Образец 2-представяне на участник

Образец 3-техническо предложение

Образец 4-ценово предложение

Образец 5-проект на договор

Образец 6-декларация

Образец 7-опис

Образец 8-декларация по ЗМИП

 

 23 май 2017 | 16:36