МВР

ОД Кърджали

 

Снабдяване с електрическа енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител на обектите на ОДМВР-Кърджали на територията на област Кърджали по регулирани цени

27 мар 2018

Дата на създаване на електронната преписка-27.03.2018 г. Способ за възлагане:договаряне без предварително обявяване. Пореден номер на преписката-№1/2018 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 923,00KB) - 27 мар 2018 13:50
Лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г.   (pdf - 234,00KB) - 27 мар 2018 13:50
Списък на обектите на ОДМВР-Кърджали   (docx - 17,00KB) - 27 мар 2018 13:51
Договор с ЕВН Електроснабдяване ЕАД   (pdf - 1,40MB) - 06 юли 2018 14:05
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,72MB) - 06 юли 2018 14:05
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   (pdf - 1,17MB) - 10 юли 2018 14:57

 10 юли 2018 | 14:57