МВР

ОД Кърджали

 

Търг с тайно наддаване за употребявана извънщатна техника и машини

13 авг 2018

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – КЪРДЖАЛИНа основание на заповед с рег. № 8121з-926/06.08.2018г. на Министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за употребявана извънщатна техника и машини. Търгът ще се проведе на 04.09.2018г. (вторник) от 09:00 ч. в РДПБЗН Кърджали на адрес: гр. Кърджали, ул. „Г. Кондолов” №26. Техниката ще бъде изложена за оглед 7 работни дни от 24.08.2018г. до 03.09.2018г. от 10:00 ч. – до 12:00 ч. на  адрес: 
- гр. Кърджали, ул. „8 март” №53

Оферти се приемат до 17.00 ч. на 03.09.2018 г.

За информация: 036169085 ; 036169081

Прикачени документи Заповед за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване   (pdf - 1,14MB) - 13 авг 2018 11:34

 13 август 2018 | 11:34