МВР

ОД Кърджали

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот с предназначение банков офис

18 юли 2017


                 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД КЪРДЖАЛИ
                  гр.Кърджали , бул.”България” №39

                                   О Б Я В А

Министерство на вътрешните работи съобщава, че със заповед № 8121з-931/18.07.2017г.на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост- помещение за банков офис, състоящо се от 19,20 кв.м., находящо се  в административна сграда  с идентификатор 40909.125.20.4 към диагностичен пункт на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР-Кърджали, с адрес: гр.Кърджали, кв.”Веселчани”, ул.”Осми март” № 57.
Първоначална наемна цена – 599,04 лв. /петстотин деведесет и девет  лева и 4 ст./  месечно с ДДС. 
Срок за отдаване под наем на обекта 5 години
Депозитът за участие в търга е 47.00 лв. от определената първоначална наемна цена с включен ДДС. 
Документацията за участие в търга може да се закупи в административната сграда на ОДМВР-Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул.“България“ № 39, срещу заплащане в брой на сумата от  10,00 лв. с ДДС, всеки работен ден от 9:00 ч.  до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в периода 20.07.2017г. до 21.08.2017г. включително.
Оглед на обекта: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден от 07.08.2017г. до 21.08.2017г. само от кандидати закупили тръжна документация.
Краен срок за подаване на заявленията до 17:00 ч. на 21.08.2017г.
Търгът ще се проведе на 22.08.2017 година от 10:00 часа в пресцентър  на ОДМВР-Кърджали – Кърджали, бул.’’България’’№39.
Телефон за връзка и информация:0361/69 455 – г-жа Надя Налбантова. 18 юли 2017 | 11:01