МВР

ОД Кърджали

 

Предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци-15,43 ч

11 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

1006/02.10.2019 год.
1001/01.10.2019 год.
997/01.10.2019 год.
996/01.10.2019 год.
993/30.09.2019 год.
1002/01.10.2019 год.
1009/02.10.2019 год.
998/01.10.2019 год.
21797/02.10.2019 год.
1008/02.10.2019 год.

в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали е предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци.
Оформянето на националния документ за задгранично пътуване и подаване на заявление за издаване на български личен документ могат да се извършват на гишетата за обслужване на граждани в група “Миграция” при ОДМВР гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс 
 

 11 октомври 2019 | 15:44