МВР

ОД Кърджали

 

Предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци - 17:00ч

15 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

1012/03.10.2019 год.
1010/03.10.2019 год.
1015/03.10.2019 год.
1005/01.10.2019 год.
1021/03.10.2019 год.
1020/03.10.2019 год.
1018/03.10.2019 год.
1013/03.10.2019 год.
 1016/03.10.2019 год.
1003/01.10.2019 год.
1019/03.10.2019 год.
1011/03.10.2019 год.
1017/03.10.2019 год.
999/01.10.2019 год.

в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали е предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци.
Оформянето на националния документ за задгранично пътуване и подаване на заявление за издаване на български личен документ могат да се извършват на гишетата за обслужване на граждани в група “Миграция” при ОДМВР гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс 
 

 15 октомври 2019 | 16:54