МВР

ОД Кърджали

 

Предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци - 16:35 ч

17 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

1023/04.10.2019 год.
1044/08.10.2019 год.
1046/09.10.2019 год.
1038/08.10.2019 год.
1033/07.10.2019 год.
1045/09.10.2019 год.
1043/08.10.2019 год.
1041/08.10.2019 год.
1032/07.10.2019 год.
1030/07.10.2019 год.
1029/07.10.2019 год.
1026/04.10.2019 год.
1037/08.10.2019 год.
1039/08.10.2019 год.
1036/07.10.2019 год.
1014/03.10.2019 год.
1031/07.10.2019 год.
1024/04.10.2019 год.
1034/07.10.2019 год.
1027/04.10.2019 год.
1022/03.10.2019 год.
1007/02.10.2019 год.
1025/04.10.2019 год.

                               

в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали е предоставен статут на продължително пребиваващи в Република България чужденци.
Оформянето на националния документ за задгранично пътуване и подаване на заявление за издаване на български личен документ могат да се извършват на гишетата за обслужване на граждани в група “Миграция” при ОДМВР гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс
 

 17 октомври 2019 | 16:24