МВР

ОД Кърджали

 

Предоставен статут на постоянно пребиваващи в Република България чужденци - 10:55ч

18 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номер:


822/02.09.2019 год.
845/05.09.2019 год.
789/27.08.2019 год.
834/03.09.2019 год.
790/27.08.2019 год.
766/19.08.2019 год.
816/30.08.2019 год.
814/30.08.2019 год.
833/03.09.2019 год.
843/05.09.2019 год.
852/05.09.2019 год.
832/03.09.2019 год.
831/03.09.2019 год.
858/09.09.2019 год.
849/05.09.2019 год.
825/02.09.2019 год.
821/30.08.2019 год.
824/02.09.2019 год.
819/30.08.2019 год.
817/30.08.2019 год.
830/03.09.2019 год.
853/05.09.2019 год.
851/05.09.2019 год.
820/30.08.2019 год.
844/05.09.2019 год.
849/05.09.2019 год.
812/29.08.2019 год.


в група „Миграция” при ОДМВР гр.Кърджали, на основание решение на Дирекция „Миграция” от 27.09.2019 г. е предоставен статут на постоянно пребиваващи в Република България чужденци.
Оформянето на националния документ за задгранично пътуване и подаване на заявление за издаване на български личен документ могат да се извършват след 09.10.2019 год.на гишетата за обслужване на граждани в група “Миграция” при ОДМВР гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 

 18 октомври 2019 | 10:56