МВР

ОД Кърджали

 

Издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС-16,07 ч

14 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

40/27.09.2019 год.-ЕС
2019/24.09.2019 год.
2021/24.09.2019 год.
2025/24.09.2019 год.
2024/24.09.2019 год.
2030/24.09.2019 год.
2026/24.09.2019 год.
2077/27.09.2019 год.
2031/24.09.2019 год.
2069/27.09.2019 год.
2073/27.09.2019 год.
2067/27.09.2019 год.
2068/27.09.2019 год.


в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали са издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС.
Горепосочените лични документи могат да бъдат получени на гишетата за обслужване на граждани в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 

 14 октомври 2019 | 16:08