МВР

ОД Кърджали

 

Издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС- 09,26 ч

14 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

1726/12.08.2019 год.
1976/18.09.2019 год.
2017/20.09.2019 год.
2027/24.09.2019 год.
2007/20.09.2019 год.
2005/20.09.2019 год.
2018/20.09.2019 год.
2016/20.09.2019 год.
2022/24.09.2019 год.
2020/24.09.2019 год.
2023/24.09.2019 год.
2028/24.09.2019 год.
1984/19.09.2019 год.
1987/19.09.2019 год.
1985/19.09.2019 год.
1989/19.09.2019 год.
1983/19.09.2019 год.


в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали са издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС.
Горепосочените лични документи могат да бъдат получени на гишетата за обслужване на граждани в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 

 14 октомври 2019 | 09:26